This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gellner, František: Az ember végső dolgai (Poslední věci in Hungarian)

Portre of Gellner, František

Poslední věci (Czech)

Po čem kdy srdce v touze bilo,
z toho se nic mi nesplnilo.
Kde moje naděje jsou dnes?
Sám jsem je všecky k hrobu nes'

Minula žití polovice -
a bezpochyby něco více.
Přikvačí naše hodina
a zaniknem jak bublina.

Člověk se táže: Jak a k čemu
a proč, a úzko z toho je mu,
že nenalézá odpovědi,
ať do sebe či kolem hledí.

Tak rád bych někdy řekl: Pane,
nechať se tvoje vůle stane!
Snad je tam přece někdo v nebi:
Aspoň ho máme zapotřebí.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Nov%C3%A9_ver%C5%A1e/ Posledn%C3%AD_v%C4%9Bci

Az ember végső dolgai (Hungarian)

Amiért valaha szivem vert,
mindabból semmit soha nem lelt.
A reményem mind elszelel.
Nem: én temettem őket el.

Az életem fele mögöttem,
sőt el már bizonyára több ment.
Még egy kis idő, s itt a vég,
eltűnünk, mint a buborék.

Azt kérdezed: Hogyan? Mivégre?
S miért? És elszorul a gége,
mert nem találsz feleletet
fejedben, sem fejed felett.

Már-már szavalnék szólamot:
legyen meg a Te akaratod!
Tán mégis van ég s Valaki;
legalábbis jó mondani.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap