This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Cseh népdalok: Paradicsomkertbe Isten ment Ádámmal szép kettesben (Šel jest Pánbůh in Hungarian)

Portre of Israel Efraim

Back to the translator

Šel jest Pánbůh (Czech)


Šel jest Pánbůh, šel do ráje,
Adam za ním, poklekaje.
Když dopostřed docházeli,
pravil Pánbůh Adamovi:
"Ze všech stromů požívejte,
z jednoho jen zanechejte,
který stojí prostřed ráje,
modrým kvítkem prokvětaje."
Učinil se ďábel hadem,
podved Evu i s Adamem.
Utrh jabko velmi prudce
a podal je Evě v ruce.
Eva vzala, okusila,
s Adamem se rozdělila.
"Jez, Adame, jez to jabko,
což jest po něm velmi sladko!"
Tak se oba prohřešili,
z ráje ven vyhnáni byli.
Dal jim Pánbůh po motyce
a poslal je na vinice.
"Jděte, jděte a kopejte,
chleba sobě dobývejte!"
Než se chleba dokopali,
dost se oba naplakali.Uploaded byEfraim Israel
PublisherOdeon
Source of the quotationČeský rok, První díl
Bookpage (from–to)87
Publication date

Paradicsomkertbe Isten ment Ádámmal szép kettesben (Hungarian)

Paradicsomkertbe Isten
ment Ádámmal szép kettesben.
Mikor a közepén álltak,
a Jóisten szól Ádámnak:
"Minden fámról jót egyetek,
Hanem egytől eriggyetek,
attól, amék középütt áll
virágot meg kéklőt kínál!"
Kígyóvá vedlett a Sátán,
el is csábult Éva s Ádám.
Megállapodott egy almán,
Évának nyújtotta csalfán,
Éva meg is, megkóstolta,
Ádámmal meg, megosztotta.
"Egyél, Ádám, edd az almát,
akárha méh mézét falnád!"
Mind a ketten bűnve esvék
kis sem várhatták az estét.
Kapát nyom Isten kezükbe,
őket szőlőskertbe küldte.
"Eriggyetek, dolgozzatok,
a kenyérért izzadjatok!"
Megszolgálták kenyerüket,
hullattak, hej, nagy könnyeket.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap