This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bezruč, Petr: Leonidas (Leonidas in Hungarian)

Portre of Bezruč, Petr
Portre of József Attila

Back to the translator

Leonidas (Czech)

V soutěskách Thermopyl vstříc hledě záhubě jisté,

- barbarů v půlkruhu postoupil tém, -

zezadu zaskočen zrádcem,

stál Leonidas.

Před cimbuřím Těšína, na břehu Olzy

stojím já.

Sto sudlic, sto mečů sahá mi k hrudi,

tisíce číhavých očí jak pochodně svítí,

krev teče mi z čela, krev teče mi z očí,

krev utíká z šíje, krev ubíhá z prsou,

nohy mi klouzají v červeném moři,

na ruce prší červená Niagara,

stojí tu v ohromném lánu vlčího máku;

stoupá to rudý dým od země k nebi,

či spustila obloha červenou záclonu k zemi?

Všecko je červené. Helmu jsem přes oči stáhl,

rudé jsou oštěpy, rudé jsou meče,

na rudých komoních vzadu pět jezdců -

znám já vás, hrabata, znám já vás, knížata, znám,

hleďte a Xerxes, v šarlatě Xerxes! -

Co šepce to komonstvu, co zdvíhají se země,

co zvoní, co chřestí, co zní mi to v sluch?

Bůh tebe zatrať, chceš zas jít přes Bospor!?

 

Zezadu na nohách přeťali šlachy -

vzpomněli Poláci na punský vzor -

rudý mne pohladil anděl, štít z ruky do země padá,

já stojím před Těšínem,

probodnutými boky o Gigulu opřen,

jak zákony kázaly mně.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://wikilivres.ca

Leonidas (Hungarian)

Thermopyle szorosában, biztos

kárhozattal szemben,

- a barbárok hada félkörben előlépett -

árulóval a hátában

állt Leonidas.

Těšín párkánya előtt, az Olza partján

állok én.

Száz kelevéz, száz kard nyúl kebelem felé,

ezer leselkedő szem villog fáklyaként,

homlokomon vér csereg, vér folyik szememből,

vér ömlik nyakamból, mellemből árad a vér,

kezemre piros Niagara zuhog -

itt állok pipacsok végtelen tengerében;

vörös füst emelkedik a földtől az égig,

vagy talán az ég eresztett piros függönyt a földre?

Minden piroslik. Sisakom szemembe húztam,

vörös a dárda, a kardok vörösek,

vörös lovon hátul öt lovas -

ismerlek benneteket, grófok, ismerlek, hercegek, ismerlek,

ott ime Xerxes, Xerxes bíborban! -

Mit súg kíséretének, mit emelnek a földről,

mi zeng, mi recseg, mi zúg a fülemben?

Verjen meg az Isten, megint át akarsz kelni a Boszporuson!

 

Elvágták hátulról lábam inait

- a lengyeleknek eszébe jutott a pun dac -

a vörös angyal megsímogat, kezemből földre hull a pajzs,

Těšín előtt állok,

átdöfött oldalammal a Gigulára támaszkodom,

amint a törvény meghagyta nekem.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://blog.xfree.hu

minimap