This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Sládek, Josef Václav, Hungarian biography

Image of Sládek, Josef Václav
Sládek, Josef Václav
(1845–1912)

Biography

Josef Václav Sládek

(1845 – 1912)
 Költő, műfordító, irodalomszervező, a „Lumír-nemzedék” tagja. Természettudományokat és matematikát tanult, de 1868-ban megszakította tanulmányait és Amerikába utazott, egy Chicagóban élő cseh kereskedőcsalád meghívására, hogy újságot szerkesszen. Két évet töltött ott, s közben kénytelen volt mindenféle munkát elvállalni, volt többek közt házitanító, templomszolga, vasútépítő. Amerikai élményeiről közben tárcákat küldött a Národní listy-hez, melynek hazatérése után a szerkesztője lett. Néhány évig angoltanárként dolgozott, majd 1877-től 20 éven át a Lumír c. folyóiratot szerkesztette, mely a világirodalmi tájékozódást tűzte ki legfontosabb céljának. Ennek jegyében Sládek rengeteg művet fordított csehre, köztük 33 Shakespeare-drámát.Míg első verseskötetei főleg amerikai élményeit dolgozzák fel, a következő kötetekben intim lírája veszi át a főszerepet. Fiatalon meghalt első feleségét egy életen át gyászolja, de második házassága után a boldog, hálatelt hang is feltűnik műveiben, igaz csak visszafogottan. Emellett számos gyermekverset is írt.1898-ban, súlyos gerincsorvadása miatt, fel kellett adnia a Lumír szerkesztését, verseiben ezután egyre gyakrabban jelenik meg az elmúlás gondolata. A személyes téma mellet főleg hazafias és szociális költészete kiemelkedő. Leghíresebb kötetei a hazafias, buzdító verseket tartalmazó „Cseh szonettek” (České znĕlky, 1890) és a paraszti életet megjelenítő „Parasztdalok” (Selské písnĕ, 1890).
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap