This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Křesadlo, Jan, Czech biography

Image of Křesadlo, Jan
Křesadlo, Jan
(1926–1995)

Biography

Václav Jaroslav Karel Pinkava, píšící pod pseudonymem Jan Křesadlo byl spisovatel, básník, psycholog a polyhistor českého původu.

Bývá označován jako polyhistor, tedy univerzálně talentovaný jedinec vynikající v mnoha nejrůznějších oborech. Křesadlo byl básník, prozaik, skladatel duchovní hudby, zpěvák, sbormistr, malíř, kreslíř, karikaturista, matematický logik, filosof, psycholog, sexuolog, přírodovědec a astrolog. Perfektně ovládal řadu jazyků a navíc trpěl hypermnézií - nadměrnou schopností pamatovat si a reprodukovat. Snad kvůli tomuto přetlaku měl sklon vytvářet si bizarní pseudonymické postavy

Za války byl vyloučen z gymnázia pro zesměšňování hodiny němčiny. Po válce byl přijat zpět a stal se nejlepším studentem starořečtiny ve škole. Koncem čtyřicátých let byl vyloučen z Filosofické fakulty jako třídní nepřítel. Aby komunisté donutili jeho otce prodat firmu, obvinili Václava z přípravy ozbrojeného povstání proti republice, za což mu hrozila smrt, ale nakonec byl absurdního obvinění zproštěn.

Na fakultu ho vzali znovu, po jejím absolvování pracoval na ambulanci pro sexuologické deviace U Apolináře, jako psycholog na psychiatrické klinice a vědecký pracovník na katedře psychiatrie. 

Po srpnové invazi do Československa emigroval do Británie se svou ženou a čtyřmi dětmi. Pracoval jako klinický psycholog, vedoucí oddělení. Po předčasném odchodu do důchodu v roce 1982 se naplno věnoval umělecké tvorbě. Svůj pseudonym si vybral částečně i proto, že ve svém občanském jménu postrádal ryze české ř. Pseudonymy měl v oblibě, například přesmyčkový Jake Rolands (autor rodokapsu), dále J. K. Klement (překladatel), Juraj Hron (slovácký autor), Ferdinand Lučovický z Lučovic a na Suchým dole (skladatel), Kamil Troud (ilustrátor), a další. Coby tzv. renesanční muž, polyhistor, rád si kladl náročné překážky a úkoly. Se svou dcerou přeložil do angličtiny Seifertův Věnec sonetů a k tomu si dopřál i vlastní polemický Vzdorověnec.

V roce 1995, který si předpověděl ve vlastním horoskopu, zemřel na zhoubný nádor. 

Odkazy:
http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/770566
http://www.xantypa.cz/archiv/cislo-11-10/1460-3/jan-kresadlo-a-jeho-potomci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jan_K%C5%99esadlo

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap