This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Gellner, František, Hungarian biography

Image of Gellner, František
Gellner, František
(1881–1914)

Biography


(1881 – 1914)

Festő, költő, író, újságíró.
Bohém életet élt, Prágában csatlakozott a Nový kult folyóirat köré csoportosuló anarchistákhoz. Később Párizsban tanult festészetet, s közben neves francia lapokban jelentette meg szatirikus rajzait. 1911-ben visszatért Csehországba és a Lidové noviny egyik mellékletének szerkesztője lett. Sorra jelentek meg a lapban karikatúrái, szatirikus tárcái és elbeszélései. Az első világháborúban a galíciai frontra került, ahol 1914 szeptemberében eltűntnek nyilvánították.
Költészete illúziótlanul tárja fel korának visszásságait, a társadalom képmutatását, kicsinyességét, és provokatív módon mutatja be a bohém életforma durvaságát. A könyörtelenül leleplező, cinikus költő azonban nem titkolhatja személyes fájdalmát sem, hiábavaló sóvárgását a tiszta szerelem, az őszinteség és egy igazságos társadalom után. Verseit gyakran sanzonok, kuplék formájában írta, ezért előszeretettel adták elő őket cseh kabarékban.
Életében csak két verseskötete jelent meg: „Utánunk a vízözön” ( Po nás ať přijde potopa, 1901), és „Az élet örömei” (Radosti života, 1903). Harmadik kötetét, melyet még ő maga állított össze, 1919-ben adták ki „Új versek” (Nové verše) címmel.
Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap