This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Theofilov, Ivan: Старият Пловдив

Portre of Theofilov, Ivan

Старият Пловдив (Bulgarian)

Твоите древни етажи са между звездите.

Сини магаренца пасат тишината наоколо.

Римската улица слиза край сватбени свещи.

Вик от плътта на жена се обажда в часовника.

Лягат лилави еснафи в дълбоките къщи,

чуват прасето, кокошките , влака и мишката.

Мракът изгрява със чувствени, бързи зеници.

Литва с дъха на комина венчалното було.

Сини магаренца тичат по лунните покриви.

С облак излитат светии от белите църкви,

с кървави агнета срещат венчалното було.

Гледат с янтарни очи леопарди от портите.

Между чемшири вакханки с атлазна превръзка

с бронзови кани разливат ухаещо миро…Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.apiliotis.gr

minimap