This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Theofilov, Ivan: Ортамезар

Portre of Theofilov, Ivan

Ортамезар (Bulgarian)

На Васил Урумов

 

Кварталът

със заселени провинциални дворчета,

в съседство със горещите бостани,

долапите, въртящите се кончета;

с унесените боклукчиви улици - и

омагьосаната

                     самовластна

                                           църква.

Кварталът с турски бит и

синагога -

Палестината чудесна на евреите

с дюкяни,

в които има:

      дъвка,

            леблебии,

                      небет-шекер,

                            хрущящи карамели.

Кварталът със страха и със страданието,

където денем светеха звезди

(тъй както в житията на светците)

по пардесютата на бедните евреи;

с акцията за избиване на гаргите,

с въздушните тревоги и тунелите,

с огромните очи на мойто детство...

Застреляха на керемидите ни Сами

на чичо Яко, брат на Бека и Естер,

червенокосите близначки. След това

узнахме, че е нарекъл Ангел...

И този кървав и притихнал ангел

бе кацнал върху покрива на къщата ни.

Баба ми се кръстеше.

И аз видях да преминават

спасените от акцията гарги.

Сияеше великолепен залез! Баща ми промълви:

- Язък! - В прозореца

на Якови гореше свещник

със седем пъстри свещи.

           Беше Пасха.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.litclub.com

minimap