This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Theofilov, Ivan: Ефес

Portre of Theofilov, Ivan

Ефес (Bulgarian)

"Йония... Андрокъловия митичен век..." -

суфлира ми това абсурдно зрелище -

                                   стълпено

негодувание на разорен театър,

застинала гримаса и прекършен жест

                                   на фона

на дивата малоазийска местност,

живееща с инстинкта на един прасвят,

                                   превърнал

гигантската си самота във ежедневие...

Настръхва с първобитния си гланц

                                   от спомена

за колесници втурнатата улица.

Стърчат окаяно прекъснатите

                                   стълби

в разкошните архитектурни скелети.

Гравиран мраморен портал

                                   фиксира

нехаен интериор на издивял шубрак

и зейват множество отходни

                                   клекала

в конфузната находка

на обществен нужник -

                                     ЦЯЛАТА

                     брутално

поломена

РЕАЛНОСТ от конкретни намерения,

с безмилостно

                       напусната

                                       съдба...Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://liternet.bg/publish4/iteofilov

minimap