This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Sebestyén Péter, Works translated to Serbian

Image of Sebestyén Péter
Sebestyén Péter
(1967–)

Works

Alfa i Omega {Fehér Illés} (Alfa és Omega)
C’est la vie {Fehér Illés} (C’est la vie)
Četvrta elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Negyedik bornholmi elégia [video])
čovek se cedi, prema vani {Fehér Illés} (az ember szivárog, kifelé)
Današnji dan {Fehér Illés} (A mai nap)
Druga elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Második bornholmi elégia [video])
Enciklike {Fehér Illés} (Enciklikák)
Gorski kraj Antarktisa {Fehér Illés} (Antarktisz hegyvidéke)
Greška u emitovanju: prvi znak pauze {Fehér Illés} (Adáshiba: első szünetjel)
Hans Bilov svog majstora, Franca Lista sluša {Fehér Illés} (Hans Bülow mesterét, Liszt Ferencet hallgatja)
Ikar {Fehér Illés} (Ikarosz [video])
In memoriam Bele Kondora {Fehér Illés} (In memoriam Kondor Béla)
Inventura {Fehér Illés} (Leltár)
Iskušenja {Fehér Illés} (Kísértések)
Iz beležnice jednog ekshumiranog leša {Fehér Illés} (Egy exhumált tetem noteszéből)
Iznad Hibernicije na brdu {Fehér Illés} (Hibernitia felett a hegyen)
Jesenji anziks {Fehér Illés} (Őszi anzix)
Kraj dečjeg doba {Fehér Illés} (A gyermekkor vége)
Lege artis {Fehér Illés} (Lege artis)
Mesto i vreme {Fehér Illés} (Hely és idő)
Noćna pesma mučenika {Fehér Illés} (A mártír éji dala)
Odgovor {Fehér Illés} (A válasz)
Okrilje {Fehér Illés} (Limes)
Opaske uz reči {Fehér Illés} (Kommentár a szavakhoz )
oproštaj letelice od papira {Fehér Illés} (a papírrepülő búcsúja [video])
Pet Geret uvežbava svoj poziv {Fehér Illés} (Pat Garrett hivatását gyakorolja)
Poslednji letopis {Fehér Illés} (Utolsó krónika)
Postrojavanje {Fehér Illés} (Sorakozó)
Povod za razvod {Fehér Illés} (Válóok)
Pretnja {Fehér Illés} (Fenyegetés)
Priče letelice od papira 1. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 1.)
priče letelice od papira 2. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 2.)
priče letelice od papira 3. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 3.)
priče letelice od papira 4. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 4.)
priče letelice od papira 5. {Fehér Illés} (a papírrepülő meséi 5.)
Prisećanje trubadura na jednog kralja {Fehér Illés} (A dalnok egy királyra emlékezik )
Prva elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Első bornholmi elégia [video])
Prvo napastovanje Bonfido Gatija {Fehér Illés} (Bonfido Gatti első megkísértése)
Razbistravanje {Fehér Illés} (A helyzet tisztázása)
Rezbar ružinog drveta {Fehér Illés} (Aki rózsafát farag)
San {Fehér Illés} (Ein Traum)
Šezdesetšest stepenica Omara Khajama {Fehér Illés} (Omár Khájjám hatvanhat lépcsőfoka )
Sicilajska odbrana {Fehér Illés} (Szicíliai védelem)
Slobodne vežbe 1. {Fehér Illés} (Szabad gyakorlatok 1.)
Slobodne vežbe 2. {Fehér Illés} (Szabad gyakorlatok 2.)
Treća elegija iz Bornholma {Fehér Illés} (Harmadik bornholmi elégia [video])
Trubadur se oprašta od svoje Kraljice {Fehér Illés} (A trubadúr elköszön Királynőjétől )
U dva reda {Fehér Illés} (Kétsoros)
U naše doba {Fehér Illés} (A mi időnkben)
U spomen Bleza Paskala {Fehér Illés} (Blaise Pascal emlékezetére)

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap