This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Kassák Lajos, Works translated to Serbian

Image of Kassák Lajos
Kassák Lajos
(1887–1967)

Works

100 (Ispred kapije stojim…) {Fehér Illés} (100 (Kapu előtt állok…))
14 (Jakoška plače...) {Fehér Illés} (14 (Jakoska sír…))
15 (Zaklinjati se na umetnost…) {Fehér Illés} (15 (Művészetre esküdni…))
17 (Tad su sa neba…) {Fehér Illés} (17 (Az ég akkor…))
27 (Zubi žena) {Fehér Illés} (27 (Az asszonyok fogai) )
32 (Preko nas sunca i oslobođene zvezde……) {Fehér Illés} (32 (Napok és elszabadult csillagok…) )
52 (Između svetlosti i senke …) {Fehér Illés} (52 (Fény és árnyék között…))
54 (Rasplesti crvene glave svetiljaka...) {Fehér Illés} (54 (Lámpák vörös fejét kibontani…))
60 (Dižem te da te vide) {Fehér Illés} (60 (Fölemellek hogy lássanak))
61 (Ko poznaje stranca…) {Fehér Illés} (61 (Ki ismeri az idegent…))
63 (Među zgradama predgrađa…) {Fehér Illés} (63 (A külvárosok házai között…))
64 (Na crnom trapezu…) {Fehér Illés} (64 (Fekete trapézon repülnek…))
65 (Trube zore nas pozdravljaju…) {Fehér Illés} (65 (A hajnal trombitái köszöntenek…))
66 (Jedna ruka znakove crta...) {Fehér Illés} (66 (Egy kéz jeleket ír…))
67 (Neko je devojku u srce ubo…) {Fehér Illés} (67 (Valaki szíven szúrta a lányt…))
68 (Na zracima tvojih očiju...) {Fehér Illés} (68 (Szemed sugarán…) )
69 (Krila sunca na dva dela dele naš život …) {Fehér Illés} (69 (A nap szárnyai ketté osztják életünket…))
73 (Ne otvaram tajnu…) {Fehér Illés} (73 (Nem bontom ki a titkot…))
74 (To je buđenje golobradih...) {Fehér Illés} (74 (Ez a kamaszok ébredése…))
76 (U vatru sam gvožđe stavio...) {Fehér Illés} (76 (Vasat tettem a tűzbe…))
77 (Istupio sam iz kuće…) {Fehér Illés} (77 (Kiléptem a házból…))
90 (Umrla je moja dragana…) {Fehér Illés} (90 (Meghalt a kedvesem…))
92 (Prelom je to…) {Fehér Illés} (92 (Kenyértörés ez…))
94 (Ko hoda u vrtu…) {Fehér Illés} (94 (Ki jár a kertben…))
95 (U vis sam kamen bacio…) {Fehér Illés} (95 (Egy követ dobtam a magasba…))
97 (Neka naše šume zazelene...) {Fehér Illés} (97 (Zöldüljenek ki erdőink…))
98 (Grad je to…) {Fehér Illés} (98 (A város ez…))
99 (Taj život nije lak...) {Fehér Illés} (99 (Nem könnyű ez az élet…))
Balada {Fehér Illés} (Ballada)
Borba sa anđelom {Fehér Illés} (Harc az angyallal)
Brige starenja {Fehér Illés} (Az öregedés gondjai)
Darovi ljubavi {Fehér Illés} (A szerelem ajándékai)
Druženje s detetom {Fehér Illés} (Barátkozás a gyerekkel)
Dubina {Fehér Illés} (Mélység)
Granične linije {Fehér Illés} (Határvonalak)
Greh nevinosti {Fehér Illés} (Ártatlanság bűne )
Hvalospev {Fehér Illés} (Hálaének)
Igra sa patnjom {Fehér Illés} (Játék a fájdalommal)
Intermeco {Fehér Illés} (Közjáték)
Iza granice {Fehér Illés} (A határon túl)
Konj umire ptice izleću {Fehér Illés} (A ló meghal a madarak kirepülnek )
Ljubav, ljubav {Fehér Illés} (Szerelem, szerelem)
Majski ples {Fehér Illés} (Májusi tánc)
Moj epitaf {Fehér Illés} (Sírfeliratom)
Moje stvaralaštvo {Fehér Illés} (Költészetem)
Monolog {Fehér Illés} (Monológ)
Moto (Ako umrem…)* {Fehér Illés} (Mottó (Ha meghalok…)*)
Moto (Moju knjigu posvećujem siromašnima….)* {Fehér Illés} (Mottó (Könyvemet a szegényeknek ajánlom…)*)
Moto (Oj živote, na leđima...)* {Fehér Illés} (Mottó (Ó élet, ki hátamon…)*)
Moto (Podelio sam sebe…)* {Fehér Illés} (Mottó (Szétosztottam magam…)*)
Moto (Šta da ti donesem…)* {Fehér Illés} (Mottó (Mit hozzak néked…)*)
Moto (Svakome sam…)* {Fehér Illés} (Mottó (Mindenki ismerőse…)*)
Moto (Žarom tvog pogleda…)* {Fehér Illés} (Mottó (Pillantásod tüzével…)*)
[Naposletku ipak bi…] {Fehér Illés} ([Végre mégis csak jó…])
Nerazumljiva slika {Fehér Illés} (Érthetetlen kép)
Obrtnici {Fehér Illés} (Mesteremberek)
Osam redova {Fehér Illés} (Nyolc sor)
Pesma {Fehér Illés} (Költemény)
Ponuđeno primirje {Fehér Illés} (Felajánlott béke)
Pozdrav iz daljine {Fehér Illés} (Távoli üdvözlet)
Pun mesec {Fehér Illés} (Holdtölte)
Rekao sam jednoj devojci: {Fehér Illés} (Mondtam egy lánynak:)
Rekvijem za jednom ženom {Fehér Illés} (Requiem egy asszonyért)
Robovi {Fehér Illés} (Rabszolgák)
[S krvlju i crnim rešetkama] {Fehér Illés} ([Vérrel és fekete ráccsal])
S tobom sam {Fehér Illés} (Veled vagyok)
Sećajte se ga! {Fehér Illés} (Emlékezzetek rá!)
Stado Boga Marsa {Fehér Illés} (Marsisten nyája)
Stvarnost praznine {Fehér Illés} (A semmi valósága)
Svakodnevnice sa nešto začina {Fehér Illés} (Hétköznapok némi fűszerrel )
Svima {Fehér Illés} (Mindenkihez)
Tas vage {Fehér Illés} (A mérleg serpenyője)
Tih očaj {Fehér Illés} (Csöndes kétségbeesés)
Tiha mala balada {Fehér Illés} (Halk kis ballada )
Tiranin {Fehér Illés} (A diktátor)
Uzdah slepca {Fehér Illés} (A vak sóhaja)
Uzvik u proleće {Fehér Illés} (Kiáltás a tavaszban)
Literature ::
Translation ::

minimap