This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Wyspiański, Stanisław, Slovak biography

Image of Wyspiański, Stanisław
Wyspiański, Stanisław
(1869–1907)

Biography

Stanisław Wyspiański  (1869 – 1907) bol poľský maliar, grafik, dramatik, básnik a architekt. Bol príslušníkom hnutia Mladé Poľsko, predstaviteľom poľského symbolizmu a expresionizmu. Wyspiański vyštudoval poľské gymnázium a v období štúdií uzavrel priateľstvo s  významnými umelcami - maliarom J. Mehofferom (l869-1946), básnikmi a dramatikmi J. Żuławským (1874-1915), Al. Rydelom (1870-1918) a historikom práva a rektorom Jagelovské univerzity S. Estreicherom (1869-1939).

Najznámejšie jeho dielo je „Wesele“ /Svadba/ z r.l901. Základným námetom hry je skutočná udalosť - svadba jeho priateľa Luciána Rydela s dcérou sedliaka z jednej dediny blízko Krakova (Bronowice – dnešná časť mesta).

V roku 1906 sa stal profesorom Akadémií a členom mestskej rady. Po dlhej chorobe (syfilis) zomrel v roku 1907.

Literature ::
Translation ::

minimap