This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mrożek, Sławomir, Polish biography

Image of Mrożek, Sławomir
Mrożek, Sławomir
(1930–2013)

Biography

Sławomir Mrożek (1930) prozaik, dramatopisarz, grafik jest prawdopodobnie najczęściej grywanym polskim dramaturgiem wspókczesnym. Debiutowal w 1950 roku jako rysownik, od 1953 systematycznie publikował cykle satyrycznych rysunków i opowiadania, wkrótce stał się niezwykle popularnym autorem. Tropił absurdy życia w kraju realnego socjalizmu, ale też zbanalizowane, najczęściej postromantyczne stereotypy, ksztaktujące świadomość Polaków.
Jako dramatopisarz debiutował sztuką Policja w roku 1958, ukazującą rzeczywistość państwa totalitarnego, w którym kluczową rolę odgrywają policjanci – funkcjonariusze jawnych i tajnych sił bezpieczeństwa. Mrożek posługuje się groteską, absurdalnym przejaskrawieniem, satyrą i parodią. Często ukazywał konflikt między intelektualistami, będącymi jedynie bezwolnymi marionetkami; ideologiami czyli świadomymi twórcami społecznymi sytuacjami oraz bezrefleksyjnymi prostakami, „chamami”, posługuącjymy się jedynie siłą. Ofiarą zwyklw stawał się „intelektualista”, katem zaś „cham”, wypełniający polecenia „ideologa”. W dramacie pod tytułem Tango rozprawiał się z dziedzictwem awangardy (zarówno artystycznej, jak i obyczajowo-społecznej), wskazując, że kiedy wszystko już wolno, tęskni się do zakazu, sztywno obowiązującej normy, zaś normą tą może stać się naga przemoc.
Od roku 1968 żył w emigracji, na początku w Paryżu, potem w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, przez dłuższy czas w Meksyku. Wreszcie w roku 1996 powrócił do Krakowa i napisał dzieje powrotu (Dziennik powrotu). Publikuje stale rysunki, a także felietony i pracuje nad wspomnieniami.
Literature ::
Translation ::

minimap