This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Mrożek, Sławomir, Hungarian biography

Image of Mrożek, Sławomir
Mrożek, Sławomir
(1930–2013)

Biography

Sławomir Mrożek (1930) író, drámaíró, grafikus a legismertebb és legtöbbet játszott kortárs drámaíró. Pályáját 1950-ben kezdte grafikusként, 1953 után rendszeresen közölt szatirikus rajzokat és elbeszéléseket, hamar népszerű szerző lett. A létező szocializmus életének abszurditásaiból merített ihletet, de szívesen használta a lengyelek tudatát alakító, kiürült, ellaposodott, általában posztromantikus sztereotípiákat is.
1958-ban írta első színpadi művét Policja (Rendőrség) címmel, amelyben a totális állam világát jeleníti meg, melynek kulcsszereplői a rendőrök – a titkos és nyilvános szolgálatok funkcionáriusai. Műveiben szívesen használja a groteszk, az abszurd túlzás, a szatíra és a paródia eszközeit. Gyakran ábrázol konfliktust olyan értelmiségiek között, akik valójában akarat nélküli bábfigurák, ideológusok vagy a társadalmi helyzet tudatos formálói, vagy üresfejű bunkók, „tahók”, akiknek csak a testi erejük van. Általában az „értelmiségi” válik a „tahó” áldozatáva, aki teljesíti az „ideológus” akaratát. Tangó című drámájában a (mind művészeti, mind társasalmi értelemben vett) avantgárd örökségével száll vitába, mondván, ha mindent szabad, akor felébred a vágy a tiltás, a merev szabályok iránt, a szabályrendszer viszont maga a nyers erőszak.
1968-tól emigránsként élt, először Párizsban, majd megfordult az Egyesült Államokban, Németországban, hosszabb ideig maradt Mexikóban, végül 1996-ban visszatért Krakkóba, ahol megírta a hazatérés történetét (Dziennik powrotu – Hazatérésem naplója). Rendszeresen publikál rajzokat és tárcákat, és az amlékiratain dolgozik.  

Literature ::
Translation ::

minimap