This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Thomas, Dylan, Works translated to Hungarian

Image of Thomas, Dylan
Thomas, Dylan
(Dylan Marlais Thomas)
(1914–1953)

Works

A bársony éjszakába csendesen ne térj meg {Libor Zoltán} (Do not go gentle into that good night [video])
A Fehér Óriás tagján {Nagy László} (In the White Giant's Thigh [video])
A fövenyen fekve... {Fodor András} (We Lying By Seasand)
A hajnali légitámadásban megöltek között volt egy százéves öreg {Erdődi Gábor} (Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred [video])
A halál uralma véget ér {Libor Zoltán} (And death shall have no dominion [video])
A királynőt ágyamba kértem… {Gergely Ágnes} (Limerick (Ich Dien))
A Nap kigyújtja a reggelt {Erdődi Gábor} (The Sun Burns the Morning)
A nem magadfajtákhoz {Kálnoky László} (To Others Than You)
A púpos a parkban {Erdődi Gábor} (The Hunchback in the Park [video])
A reggeli bombatámadás áldozatai között egy százéves ember is volt {Kálnoky László} (Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred [video])
A Sir John-hegy fölött {Nagy László} (Over Sir John's Hill [video])
A szentesítő kéz {Naschitz Frigyes} (The hand that signed the paper)
A szerző előhangja verseihez {Weöres Sándor} (Author's Prologue to Poems)
A vörös jégverés {Erdődi Gábor} (Not forever shall the Lord of the red hail)
Az erő, mely zöld száron hajt virágot {Képes Géza} (The force that through the green fuse drives the flower)
Az igazság benső felét... {Fodor András} (This Side Of The Truth)
Bohóc a holdon {Libor Zoltán} (Clown in the Moon [video])
Bohóc a Holdon {anonim} (Clown in the Moon [video])
Cselekmény a szív időjárásában {Répás Norbert} (A Process In The Weather Of The Heart)
Csöndben ne lépj az éjszakába át {Nagy László} (Do not go gentle into that good night [video])
Dajkáld a fényt {Tandori Dezső} (Foster the Light)
Dal {Erdődi Gábor} (Song)
E kenyér {Nagy László} (This Bread I Break)
Egy gyásszal elébb {Erdődi Gábor} (A Grief Ago)
Egy szent a bukásra kész {Orbán Ottó} (A saint about to fall)
Egy szűzlány menyegzőjére {Erdődi Gábor} (On The Marriage Of A Virgin)
Egykor a színezett beszéd {Görgey Gábor} (Once it was in the Colour of Saying)
Éj sarjai {Erdődi Gábor} (Children of Darkness)
Elégia {Erdődi Gábor} (Elegy [video])
Emeld föl arcod {Erdődi Gábor} (Lift up your face)
És nem uralkodik majd a halál {Rácsai Róbert} (And death shall have no dominion [video])
És nem vesz rajtuk erőt a halál {Kálnoky László} (And death shall have no dominion [video])
Eső csupálja utunk {Erdődi Gábor} (Rain Cuts the Place we Tread)
Falusi mennyország {Erdődi Gábor} (In Country Heaven)
Feküdj, álom-csitítva {Erdődi Gábor} (Lie Still, Sleep Becalmed)
Fény tör, hol nap se süt {Weöres Sándor} (Light breaks where no sun shines [video])
Férfi-panasz {Erdődi Gábor} (Lament)
Főként, midőn ha októberi szél {Rossner Roberto} (Especially when the October Wind)
Fülek hallják fenn a toronyban {Végh György} (Ears in the Turrets Hear)
Ha birizgálna szerelem bökése {Weöres Sándor} (If I Were Tickled by the Rub of Love [video])
Ha csiklandozna szerelem csípése {Weöres Sándor} (If I Were Tickled by the Rub of Love [video])
Ha lámpák égnének {Kálnoky László} (Should Lanterns Shine)
Ha tüzes dróttól szebben is fütyül a kalitkamadár {Kálnoky László} (Because the pleasure-bird whistles after)
Három szűk hava... {Fodor András} (On No Work of Words)
Herélt álmodozás {Orbán Ottó} (Our Eunuch Dreams)
Hiány dühében írom... {Fodor András} (I Make This In A Warring Absence)
Hogy fut szolgád, a nap {Orbán Ottó} (How soon the servant sun)
Hogy őrizzem ép elmém {Erdődi Gábor} (That Sanity be Kept)
Hol egykor arcod vizei {Erdődi Gábor} (Where Once the Waters of your Face)
Huszonnégy esztendő {Illyés Gyula} (Twenty-Four Years)
Igaz történet {Ungvári Tamás} (The True Story)
Kakuk havának ősi percében szegődj... {Fodor András} (Hold Hard, These Ancient Minutes In the Cuckoo's Month)
Kezdetben {Nemes Nagy Ágnes} (In the beginning)
Kínod dallam lesz majdan húrodon {Erdődi Gábor} (Your Pain shall be a Music)
Kiváltképp ha az októberi szél {Képes Géza} (Especially when the October Wind)
Költő 1935-ben {Erdődi Gábor} (Poet: 1935)
Különösképp ha Október szele {Orbán Ottó} (Especially when the October Wind)
Lenni tündöklő föld karjaiban {Erdődi Gábor} (To be encompassed by the brilliant earth)
Már majdnem itt a nyár s az ördög {Erdődi Gábor} (Nearly summer, and the devil)
Még nem zörgettem {Nagy László} (Before I Knocked [video])
Mesterségem {Tóth Judit} (In My Craft or Sullen Art [video])
Mi ifjak: vének vagyunk {Erdődi Gábor} (We Who Are Young Are Old [video])
Mikor felébredtem {Görgey Gábor} (When I woke)
Mikor lát öt érzékem országa... {Kántás Balázs} (When all my five and country senses)
Mondjuk, isten dönget felhőt {Szabó János} (Shall gods be said to thump the clouds)
Múlván a temetés {Tellér Gyula} (After the Funeral [video])
Ne ballagj csöndben amaz éjszakába {Vas István} (Do not go gentle into that good night [video])
Ne csöndbe fagyva érd meg éjszakád {Szokolay Zoltán} (Do not go gentle into that good night [video])
Ne jámboran merülj az éjbe át {Rossner Roberto} (Do not go gentle into that good night [video])
Ne lépj szelíden át ama éj küszöbén {Erdődi Gábor} (Do not go gentle into that good night [video])
Nem hisz az {Erdődi Gábor} (No man believes)
Nyujtózik a torony {Nemes Nagy Ágnes} (The Spire Cranes)
Ó adj nekem maszkot {Erdődi Gábor} (O Make Me A Mask)
Októberi vers {Erdődi Gábor} (Poem In October)
Páfránydomb {Nagy László} (Fern Hill [video])
Rutin hajt, vagy az ihlet {Rossner Roberto} (In My Craft or Sullen Art [video])
S lőn a térdreborult... {Fodor András} (Then Was My Neophyte)
S nem lesz rajtuk úrrá a halál {Rossner Roberto} (And death shall have no dominion [video])
Sírkő mutatja, mikor halt a leány {Erdődi Gábor} (The Tombstone Told When She Died)
Szakmám vagy a szent ihlet szerint {Illyés Gyula} (In My Craft or Sullen Art [video])
Szakmámat, dacos művészetemet {Nádasdy Ádám} (In My Craft or Sullen Art [video])
Szerelem a Bolondokházában {Erdődi Gábor} (Love In the Asylum [video])
Szerelem a tébolydában {Tótfalusi István} (Love In the Asylum [video])
Szertartás tüzérségi támadás után {Erdődi Gábor} (Ceremony After A Fire Raid [video])
Szövevény képmásomban {Fodor András} (I, In My Intricate Image)
Tegnap éjjel becsúsztattam koldus-kezem {Erdődi Gábor} (Last Night I Dived my beggar arm)
Toronyban hallja a fül {Rossner Roberto} (Ears in the Turrets Hear)
Tudom, fény léptet tízmillió csillagon {Erdődi Gábor} (Light, I know, treads the ten million stars)
Vers önnön születésnapjára {Erdődi Gábor} (Poem on his Birthday [video])
Visszautasítja, hogy meggyászolja egy gyermek londoni tűzhalálát {Weöres Sándor} (A Refusal to Mourn the Death, by Fire, of a Child in London)
Volt egyszer egy megváltó {Erdődi Gábor} (There Was a Saviour)
Volt idő {Végh György} (Was there a time)
Zord szakmám, műveim {Erdődi Gábor} (In My Craft or Sullen Art [video])

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap