This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Herling-Grudziński, Gustaw, Polish biography

Image of Herling-Grudziński, Gustaw
Herling-Grudziński, Gustaw
(1919–2000)

Biography

Gustaw Herling-Grudziński (1919-2000), polski prozaik, krytyk literacki, eseista. Debiutował 1935 w warszawskiej Kuźni Młodych.

 

W czasie okupacji był współzałożycielem konspiracyjnej Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN) i podziemnego Biuletynu Polskiego (1939-1940). W 1940 został aresztowany przez Rosjan pod Grodnem. Przez dwa lata przebywał w sowieckich więzieniach i obozach. W 1942 wstąpił do Armii Polskiej generała Andersa i przeszedł z nią szlak bojowy przez Bliski Wschód do Włoch, gdzie brał m.in. udział w bitwie pod Monte Cassino. Od 1945 do 1947 był kierownikiem działu literackiego tygodnika Orzeł Biały. Następnie brał udział w założeniu Instytutu Literackiego i miesięcznika Kultura. W latach 1947-1952 mieszkał w Londynie, pracując w Wiadomościach. Od 1952 do 1955 pracował w Radiu Wolna Europa w Monachium. Następnie osiadł na stałe w Neapolu, publikując w Kulturze i w prasie włoskiej. Pierwszą książką Herlinga-Grudzińskiego był tom szkiców o wybitnych polskich pisarzach Żywi i umarli, poruszający tematykę moralną i poszukujący wzorców intelektualnej i osobistej odwagi Polaka oraz Europejczyka. Do tego tematu wracał w zbiorach opowiadań i szkiców. Obszerną problematykę dotyczącą polityki, emigracji kultury polskiej i europejskiej, sztuki, filozofii itp. zawiera Dziennik pisany nocą, drukowany w odcinkach w Kulturze i kontynuowany w kolejnych tomach.

 

Międzynarodowy rozgłos zyskał Inny świat, wstrząsające wspomnienia o pobycie w więzieniach i obozach w ZSRR.

 

W 1990 uhonorowany przez Polski PEN Club Nagrodą im. J. Parandowskiego. W 1998 odznaczony Orderem Orła Białego.

 

Literature ::
Translation ::

minimap