This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Darvas János, Hungarian biography

Image of Darvas János
Darvas János
(1891–1945)
 

Biography

(* 1891. ápr. 3. Ipolymagyari, † 1945. jan. 13. Budapest [Mo.])
Költő, újságíró, szerkesztő, műfordító. Losoncon érettségizett (1910), egyetemre Debrecenben, ill. Kolozsvárott járt, magyar–latin szakos tanári oklevelet szerzett (1914). Az első vh.-ban orosz fogságba esett, és csak 1922-ben tért vissza Csehszl.-ba. Rövid ideig a Magyar Kisiparos című losonci lapot szerkesztette. 1922–1925-ben házitanító. 1925-ben a pozsonyi Magyar Újság szerkesztője. 1925–1938-ban a Prágai Magyar Hírlap rovatvezetője volt. 1938-tól Budapesten újságíró (Felvidéki Magyar Hírlap, Független Újság, Magyarország). Budapest ostromakor vesztette életét. A szlovák költők verseiből készült Hegyország hangja (1934) c. műfordításkötete Reviczky-díjat kapott.

Főbb művei:
-A csönd felé (v., 1914)
-Szerelmes szonettek (v., 1923)
-Elsüllyedt világ (v., 1929)
-A láthatatlan ellenség (r., 1933, németül is,)
-Magyarország nemzeti kisebbségei (tan., 1940)

Irodalom:
-Komlós Aladár: Darvas János versei (Nyugat, 1930/1.)
-Szalatnai Rezső: Hegyország hangja (Magyar Figyelő, 1934/162–165.)
-Csanda Sándor: Első nemzedék (tan., 1968.)
Fónod Zoltán: Üzenet (mon., 1993).

Forrás:
-http://adatbank.sk/?p=372324

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap