This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Chmel, Karol, Polish Reception

Image of Chmel, Karol
Chmel, Karol
(1953–)

Reception

O twórczości Karola Chmela, Daniela Heviera:
Chętnie przeżyliby swoje życie pełniej i bardziej wartościowo, nawet próbowali zmieniać ten świat, ale gdy to nie wyszło, spróbowali zmienić siebie. Lecz mimo ich dużego wysiłku włożonego w życie i pisanie, pozytywna odezwa się nie pojawia. Hevier i Chmel v swojej najnowszej twórczości z uporem apelują do naszej odpowiedzialności, poruszając w swoich wierszach aktualne problemy (obojętnosć, uzależnienia, pustkę duchową) i bez przesadnego poetyzowania, z osobistym zaangażowaniem powtarzają, jak ważne jest troszczyć się o siebie wzajemnie. Poetycką wielobarwność, z której znana była ich twórczość, teraz dopełnia autoironia i sarkastyczny akompaniament.
(Ján Gavura)

„Widmo krąży po tej poezji, widmo paradoksu! Czy jest to paradoks o charakterze sakralnym, paradoks metafizyczny, paradoks wiary? Sporo w tych wierszach odniesień do wyobrażeń religijnych (chrześcijańskich ale i buddyjskich), a także do ezoteryki (...). Zdarzają się też w wierszach Chmela momenty nagłego objawienia, oświecenia, zrozumienia. A przecież bardzo trudno byłoby tę poezję nazwać poezją jednej prawdy, niezachwianej pewności.
(Leszek Engelking, [Posłowie do:] Pastier, Chmel, Kolenič, Oko za ząb, Pogranicze Sejny 2006)

Nad utworami Chmela unosi się wszechobecny duch ironii, który nie pozwala na zniesienie dystansu w stosunku do rzeczywistości, rzeczywistości przedmiotów czy myśli. Święte teksty to tylko niektóre głosy z wielu obecnych w tych wielogłosowych wierszach. Cytuje się w nich różne teksty, nie tylko tak znane i klasyczne jak Boska Komedia Dantego (w wierszu pod kalamburowym tytułem Andante pojawia się przekład ósmego wersu II pieśni Piekła: "o mente che scrivesti cio ch'io vidi"), bo na przykład także jeden z liryków Tadeusza Śliwiaka. Intertekstualność to jedna z charakterystycznych cech tej twórczości.
(Leszek Engelking)

 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap