This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Chmel, Karol, Polish biography

Image of Chmel, Karol
Chmel, Karol
(1953–)

Biography

Karol Chmel (ur. 6 X 1953 w Zvoleniu) – poeta i tłumacz słowacki. Studiował andragogikę na Uniwersytecie Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie. Pracował i pracuje jako redaktor w wydawnictwach i czasopismach (był między innymi redaktorem w wydawnictwie Smena i w piśmie “OS”, redagował  pismo “Fragment K”, zatrudniony jest w wydawnictwie Kalligram). Wydał tomy wierszy Máš čo nemáš (1985, Masz, czego nie masz), Ovocnejší strom (1989, Bardziej owocne drzewo), Spray, modrá mentalita (1998, Spray, niebieska mentalność) oraz O nástrojoch, náradí a iných veciach vypustených z ruky (2004, O narzędziach, przyrządach i innych rzeczach, co wypadły z ręki).

W Polsce jego wiersze drukowały kwartalnik „Akcent” oraz miesięcznik „Tygiel Kultury”. Największy ich blok znajduje się w opracowanej przez Leszka Engelkinga antologii trzech poetów słowackich Oko za ząb.

 

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap