This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Trakl, Georg, Hungarian bibliography

Image of Trakl, Georg
Trakl, Georg
(1887–1914)

Bibliography

Verseskötetei:

* Versek (Gedichte) 1913
* Álmodó Sebastian (Sebastian im Traum) 1915, posthumus kötet
* Der Herbst der Einsamen 1920, posthumus kötet
* Az elhunyt éneke (Gesang der Abgeschiedenen) 1933, posthumus kötet

Korai művei (1908-1910)

* Romlás (Der Verfall) – 1909, leghíresebb verse a bécsi századvég lírájának kulcsszavait hordja.
* Vérbűn (Blutschuld) – döntő élményét írja le, vonzalmát Margarethe nővéréhez, és bűntudatát.
* Ének az éjszakához (Gesang zur Nacht) - legfontosabb ciklusa, mely 12 dalból áll. Vágya a tökéletes nyugalom, az éj, a halál után.

Költészetének második szakasza (1910-14)

Trakl „végre meglelte a forrón vágyott stílust”, és az új költőnemzedék, az expresszionizmus legnagyobbjai közé került. Magányos és elszigetelt költő lett apokaliptikus világérzéssel. Művei ekkor:

* Az ifjú cseléd (Das junge Mádl) - a parasztok világa sem más, mint a nagyvárosoké. Nyomorogó milliókról és primitív ösztönökről ír.
* Zsoltár (Psalm) - e versében a bűn zavarja a lélek nyugalmát, vezekel saját bűnéért.
* Helian - öt tételes szinfonikus hangú költemény, költői önéletrajz, melynek befejezésében a kábítószer eljuttatja a lélek legmélyebb rétegeibe a költőt.
* Gyermekkor (Kindheit) - a megváltás útjáról szól, elődei E.T.A. Hoffmann, és Hugo von Hofmannstahl.

Legismertebb drámája

* Kékszakáll (Blaubart) 1910

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap