This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Wyspiański, Stanisław, Slovak Reception

Image of Wyspiański, Stanisław
Wyspiański, Stanisław
(1869–1907)

Reception

SVADBA SPOZA TATIER

 

Bude nám čímsi nesmierne blízka, veď je iba hen od severných susedov, ale v mnohom nám bude aj veľmi-preveľmi vzdialená, cudzia, akoby z iného svetadielu či až z inej galaxie. Blízkou sa nám okamžite po prečítaní alebo uzretí na javisku stáva svojou slovanskou rozšafnosťou, dôvernými vzťahmi svadobčanov, nezáväznosťou účasti hostí, prítomnosťou alkoholu, ktorý neraz mení chod svadobných osláv. Blízkou nám bude aj z formálneho literárneho hľadiska: príbuznosťou štruktúry verša, voľby básnického obrazu, myšlien­kového pochodu nejednej z postáv. Ale na druhej strane ako na pevnú stenu narazíme na historické reálie a filozofické zázemie, ktoré hru podnietilo a prešlo aj do jej sujetovej osnovy.

            No prvý dojem o tomto skvoste poľskej dramatickej poézie bude z celkom inej dieže. Bude to akvizičná, sugestívna dimenzia hry, tá nepostrehnuteľná sila umeleckého diela, na akú naďabíme iba vo výnimočných prípadoch a ktorá spôsobuje, že len čo sa dostaneme do rytmu apercepcie, získame pocit, ako by nás bola pohltila vlna odovzdanosti, súzvuku s tým, čo autor hovorí, ale aj s tým, ako to hovorí (...).

 

Anton Kret

Literature ::
Translation ::

minimap