This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Tokarczuk, Olga, Slovak biography

Image of Tokarczuk, Olga
Tokarczuk, Olga
(1962–)
2018

Biography

Olga Tokarczuk (1962, Sulechów) patrí v po­slednom desaťročí ku kritikou najrešpektovanejším a čitateľsky najpopulárnejším poľským spísovateľkám. Počnúc debutom Cesta ľudí Knihy (Podróż ludzi Księgi, 1993), cez sugestívnu novelu o osude frustrovaného dospievajúceho dievčaťa s mimoriadnymi schopnosťami zo začiatku minulého storočia E.E. (1995), zložito štruktúrovaný Pravek a iné časy (Prawíek i inne czasy, 1996), ktorý sa dočkal, podobne ako príbeh E. E. tele­vízneho spracovania, poviedkovú zbierku Skriňa (Szafa, 1998) či mimoriadne úspešný román Dom vo dne, dom v noci (Dom dzienny, dom nocny, 1998) ponúka zásadne invenčnú, kvalitnú prózu, strhujúcu svojím vnútorným napätím, podpovrchovou dynamikou. V roku 2001 uverejnila zaujímavú esej o diele Bolesíawa Prusa Bábka a perla (Lalka i perła). Prehĺbením a zároveň rozšírením tvorivé­ho záberu je charakterizovaná autorkina zbierka poviedok Hra na mnohých bubienkoch (Gra na wielu bębenkach, 2001).

Olga Tokarczuk si po dlhšom pôsobení v profesii psychologičky (vo Vroclave a Walbrzychu) zvolila cestu profesionálnej spisovateľky. Žije so svojou rodinou v dedinke Krajanów neďaleko poľsko-českých hraníc.

Literature ::
Translation ::

minimap