This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Křesadlo, Jan, Works translated to English

Image of Křesadlo, Jan
Křesadlo, Jan
(1926–1995)

Works

I. In unison of spires uprearing {Pinkava , Václav Z. J.} (I. Souzvukem věžoví se vzpíná)
XV. In unison of spires uprearing {Pinkava , Václav Z. J.} (XV. Souzvukem věžoví se vzpíná)
Autumn in the City {Pinkava , Václav Z. J.} (Podzim v městě)
Christmas Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Vánoční Rondel)
II. Below, the river's low pedal bass {Pinkava , Václav Z. J.} (II. A dole pedál řeky hučí)
III. To some she tastes of wine, light, cheering {Pinkava , Václav Z. J.} (III. Někomu chutná jak hlt vína)
IV. To some of bile and vinegar, base {Pinkava , Václav Z. J.} (IV. Někomu po octě a žluči)
IX. What use can be her masonry {Pinkava , Václav Z. J.} (IX. Ach, na co je mi kamení)
The Autumn Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel o podzimu)
The Calling {Pinkava , Václav Z. J.} (Povolání)
The Night Wanderer Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel o nočním chodci)
The Patron's Day Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel o patronově svátku)
The Rose Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel růže)
The Starvoyager Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel o hvězdoplavci)
The Sun Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel o slunci)
The Travelling Versemonger Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel potulného veršovce)
The Woodland Fire Rondel {Pinkava , Václav Z. J.} (Rondel o lesním ohni)
V. What use is her beauty, overcast {Pinkava , Václav Z. J.} (V. Co je mi platna její krása)
VI. When my soul deadens, will not lift {Pinkava , Václav Z. J.} (VI. Když moje duše mrtví mi)
VII. Into the cold I'll go, snow's drift {Pinkava , Václav Z. J.} (VII. Odejdu raděj do zimy)
VIII. Spurning the communal flesh-pots; fast {Pinkava , Václav Z. J.} (VIII. Pryč od erárních hrnců masa)
X. Blessings that centuries have given {Pinkava , Václav Z. J.} (X. Byť staletími posvěcené)
XI. The hills dressed sweet in greenery {Pinkava , Václav Z. J.} (XI. Kopce, jež sládnou zelení)
XII. And blossoms reborn with each spring day {Pinkava , Václav Z. J.} (XII. A květ, jenž s každým jarem vzniká)
XIII. And erotic words in fluffed-up play {Pinkava , Václav Z. J.} (XIII. A načechraná erotika)
XIV. By such invaders won't be driven {Pinkava , Václav Z. J.} (XIV. To okupanty nezaže)

(Editor of this page: Répás Norbert)

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap