This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Beňová, Jana, Slovak biography

Image of Beňová, Jana
Beňová, Jana
(1974–)
 

Biography

Jana Beňová sa narodila 24. novembra 1974 v Bratislave. V roku 1993 maturovala na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave. Vyštudovala divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1993 – 1998). Najskôr publikovala v Dotykoch, vo Fragmente a v Slovenských pohľadoch. V súčasnosti pracuje ako redaktorka pre denník SME. Spolu s fotografom Filipom Renčom vydáva fotograficko-literárny časopis Park. Žije v Bratislave.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap