This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Balla Zsófia, Hungarian biography

Image of Balla Zsófia
Balla Zsófia
(1949–)

Biography


1. Balla Zsófia érett költöként választ mestert magának.
2. Balla Zsófia „nem követi a mesterének nevezett Petrit sem” (Radnóti Sándor).
Költőként költészetté lenni: Balla Zsófia poétikáját át- meg átszövi egy rejtett és rejtélyes, esztétikain túli, etikai, és egy etikain túli, vallási dimenzió. A költő, Petri György az alul létezés szentjeként alászáll és fenékig üríti „pocsolyák nyirkos metafizikáját”, majd fölemelkedik, hogy elérje a bizonytalan „napsütötte sávot” (ez persze Petri-idézet). A költő lénye és a költészet korpusza elválaszthatatlanul egy Balla Zsófia mesterében: „Lényed lényeg –, bár többé sose látszol.”

http://www.jamk.hu/ujforras/031018.htm(sz. 1949, Kolozsvár) A zenei középiskolát és főiskolát szülővárosában végezte. 1972-ben a kolozsvári rádió zenei szerkesztője lesz, majd a romániai rendszerváltás előtt pár évvel az országos magyar napilap főmunkatársa. Különösen az 1980 után keltezett verseskötetei és egész munkássága közvetlenül is kifejezik azt a szerepet, amelyet B. Zs. következetesen vállal az erdélyi líra neoavangard vonulatában: összekötni Szilágyi Domkokos és Szőcs Géza nemzedékét, élet- és verseszményét - írja róla a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon első kötete. Az egyik legjelentősebb mai erdélyi költő, annak dacára, hogy évek óta jobbára Magyarországon él.

http://irodalom.elender.hu/erdely/ballazsofia.htm
Literature ::
Translation ::

minimap