This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Velaj, Alisa: Veríték nélkül (Pa kurrfarë mundi in Hungarian)

Portre of Velaj, Alisa
Portre of P. T.

Back to the translator

Pa kurrfarë mundi (Albanian)

Asgjë nuk vlen më tepër se heshtja.

Kanë mbirë lulet dhe aty ku nuk duhet.

Guri shpërtheu ujë
Pa kurrfarë mundi.

Kanë mbirë lulet dhe aty ku nuk duhet.

Moisiu rron përherë
Në kujtesën e shkopit.

Do të thahen lulet dhe aty ku nuk çelën.Uploaded byP. T.
Source of the quotationA. V.

Veríték nélkül (Hungarian)

Semmi nem olyan drága, mint a csend.

Virágok virultak ki rossz helyen.

Kövek veríték nélkül
fordulnak vízbe.

Virágok virultak ki rossz helyen.

Mózes még mindig él
botja emlékében.

Még a nem nyíló virágok is elszáradnak...Uploaded byP. T.
Source of the quotationsaját

minimap