This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Velaj, Alisa: A kígyó ilyen (Eshte gjarpri in Hungarian)

Portre of Velaj, Alisa
Portre of P. T.

Back to the translator

Eshte gjarpri (Albanian)

Mermer i prekshëm
Në kufij trëndafilash.

Është gjarpri
Krijesë pezull
Në pezullinë e ftohtë.Uploaded byP. T.
Source of the quotationA. V.

A kígyó ilyen (Hungarian)

Érinthető márvány       
Rózsákkal körülkerítve,

A kígyó ilyen,
Csusszanó lény
Hideg siklásba csuszamolva.Uploaded byP. T.
Source of the quotationsaját

minimap