This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Works

^
. ^
( ^
(...a pokud se jedná o poezii) (Hungarian) – Lorenc, Michael
(Báseň je... Nic a vše!) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Co to máš, děvečko) (Hungarian) – Cseh népdalok
(Co že jsem říkal? Nevím už...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Dívča, dívča laštovička...) (Hungarian) – Cseh népdalok
(Dnes nechal jsem si poprvé číst osud...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Držím tvý ňadro...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Dům ve tmě, v domě tma...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Já jsem ten rytíř z pohádky...) (Hungarian) – Hálek, Vítězslav
(Já nevím, jak se jmenoval ten mnich...) (Hungarian) – Dyk, Viktor
(Jdou volit cestou z kostela...) (Hungarian) – Jirous ("Magor"), Ivan Martin
(Jdu ke Dvořákům na jedno...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Jsem duše snící v těle muže...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Kam se jen podívám...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Meč visí už jen na vlásku...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Na stropě hořčice...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Naposled zamávám ...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Pět kroků vpřed a čtyři zpět...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Pokojem obcházej postavy...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Potopa! V nás, i tam...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Přistavil jsem si zrcadlo...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Prý už mám dost...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Se sebou sám...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Skutečnosti...) (Hungarian) – Diviš, Ivan
(smyčky a jiná písmena) (Hungarian) – Kučera, Vojtěch
(Stín vidí stín...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Svět, v kterém žiji...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(svoboda) (Hungarian) – Havel, Václav
(Tak málo světlých chvil...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Ten, kdo humor podceňuje...) (Hungarian) – Psavec (álnév)
(Tyhle mé vlasy líbala jsi...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Už na mě nechce čekat „můj cíl“ ...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(V neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě...) (Hungarian) – Jirous ("Magor"), Ivan Martin
(Volně dle Ezopa) (Hungarian) – Žáček, Jiří
(vpřed) (Hungarian) – Havel, Václav
(Z Balad Manoně, č. 11) (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
(Za smrti tečka, dvojtečka, či otazník...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
(Záňadří říjnových dnů...) (Hungarian) – Jareš, Michal
(Zmizel jsem z domu...) (Hungarian) – Krchovský, J. H.
[ ^
0 ^
1 ^
3 ^
A ^
B ^
Babička (Hungarian, Polish) – Němcová, Božena
Bachův koncert (Greek, English) – Seifert, Jaroslav
Bajka o zvířeti v nás (Hungarian) – Žáček, Jiří
Balada dvacátá čtvrtá, O zběhlém studentovi (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada kritikům (English, Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada o hovně (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Balada o očích topičových (Hungarian) – Wolker, Jiří
Balada o ženě, Bohu a muži (Hungarian) – Wolker, Jiří
Balada padesátá druhá na rozloučenou (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada pátá o chudobě, která cti netratí (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada první oslovující Françoise Villona (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada sedmá o nepolepšitelné povaze (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá pátá o papírové lodičce (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada třicátá sedmá o samotářství (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Balada zimní (Polish) – Neruda, Jan
Ballada z r. 1896 na látku ctihodně starou (Hungarian) – Dyk, Viktor
Báseň (Hungarian) – Lorenc, Michael
Basketbalový zápas (Hungarian) – Žáček, Jiří
Básník (Hungarian) – Čapek, Karel
Básník (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Básníku, odejdi! (Hungarian) – Wolker, Jiří
Bázlivá (English) – Dyk, Viktor
Besedy (Hungarian) – Gellner, František
Bez Venuší (Hungarian) – Žáček, Jiří
Bezcestí (Hungarian) – Gellner, František
Bezejmenná (Hungarian) – Lorenc, Michael
Bílý obraz (Hungarian) – Orten, Jiří
Binokl na očích, v ruce hůl... (Hungarian) – Neruda, Jan
Bizarrní rondeau (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Blahé světlo (Hungarian) – Závada, Vilém
Blasphemie (Hungarian) – Gellner, František
Bláznivé rondeau (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Blues Nuselskýho mostu [video] (Slovak) – Žáček, Jiří
Bota (Hungarian) – Hruška, Petr
Bouře (Hungarian) – Březina, Otokar
Budoucí vlasť (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
Bylo nás pĕt (Hungarian) – Poláček, Karel
C ^
D ^
E ^
F ^
H ^
I ^
J ^
K ^
K tvému odjezdu (Slovak) – Frantinová, Eva
Kamna (Hungarian) – Wolker, Jiří
KAPESNÍ BÁSNĚ (výběr) (Hungarian) – Žáček, Jiří
Katastrofa (Hungarian) – Dyk, Viktor
Každého jara (English) – Neruda, Jan
Kde (Hungarian) – Lorenc, Michael
Kde as' vstane (Hungarian) – Kollár, Jan
Kde domov můj (Hungarian, Slovak) – Žáček, Jiří
Kde domov můj (Česká hymna) (Hungarian) – Tyl, Josef Kajetán
Kdyby byl Bavorov (Hungarian) – Cseh népdalok
Kdyby se dalo srdci říci (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Když jsem mlád byl... (Hungarian) – Neruda, Jan
Když kvetou šípky... (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Když nebe vaše okna ozáří,,, (Hungarian) – Březina, Otokar
Kentauři (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Kniha života (English, Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Kočka (Hungarian) – Hruška, Petr
Kočky (Hungarian) – Kvapil, Jaroslav
Kolik (Slovak) – Žáček, Jiří
Komáři (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Konečná (Hungarian) – Srna, Miroslav
Konečně je to možná věc (Hungarian) – Gellner, František
Košile (Žena v množném čísle) (Hungarian, Polish) – Nezval, Vítězslav
Krajina (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Krajina s černým koněm a řekou zapomnění (Hungarian) – Skácel, Jan
Král Lávra (German, Esperanto, Hungarian, Polish) – Borovský, Karel Havlíček
Krčma (Hungarian) – Opolský, Jan
Krysař (German, Hungarian, Polish) – Dyk, Viktor
Kulatý svět (Hungarian) – Skácel, Jan
L ^
M ^
Magické půlnoci (Hungarian) – Březina, Otokar
Malá pocta malé chatě (Hungarian) – Daněk, Václav
Manželství (Slovak) – Černík, Michal
Matičce (German, Esperanto) – Neruda, Jan
Mé orné půdy každý hon [video] (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Meč Damoklův I. (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Meč Damoklův III. (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Meditace (Hungarian) – Lorenc, Michael
Meine Freuden [A költő németül írt verseiből] (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
Mĕsičnik poezie (Hungarian) – Kolář, Jiří
Mezi motýlicemi (Hungarian) – Borkovec, Petr
Michelangelo (Hungarian, Slovak) – Frantinová, Eva
Míjení (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Milenci v sněhu (English) – Seifert, Jaroslav
Milost (Hungarian) – Březina, Otokar
Milostný dopis klínovým písmem (detail) (Hungarian) – Zmeskal, Tomáš
Mirogoj (English) – Wolker, Jiří
Místa harmonie a smíření (Hungarian) – Březina, Otokar
Mlha (Hungarian, Slovak) – Frantinová, Eva
Moderní básníci (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Modlitbička českého důchodce (Hungarian) – Žáček, Jiří
Mohlo by být napsáno Vítězslavem Nezvalem (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Moje tužka ušatá (Hungarian) – Vodňanský, Jan
Moře (Hungarian) – Závada, Vilém
Morový sloup (German, Hungarian, Polish) – Seifert, Jaroslav
Můj hrad (Hungarian) – Gellner, František
Můj stín (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Můj synku (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Muž, který dovedl lítat (German, Hungarian) – Čapek, Karel
Muž, který se nelíbil (German, Hungarian, Polish) – Čapek, Karel
Muzeum (Hungarian) – Vodňanský, Jan
Mystická noc (Hungarian) – Auředníček, Otakar
N ^
Na nemocniční postel padá svět… (Hungarian) – Wolker, Jiří
Na počátek se ptám (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Na starém hřbitově židovském (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Na svatého Mikuláše (Hungarian) – Wolker, Jiří
Na těch panských lukách... (Hungarian) – Cseh népdalok
Na víru obrácený (Hungarian) – Dyk, Viktor
Na zemi růže nepřestávají hořet (Hungarian) – Březina, Otokar
Nad Bachovým portrétem (Slovak) – Frantinová, Eva
Nade námi lítala... (Hungarian) – Mayer, Rudolf
Nad všemi ohni a vodami… (Stavitelé chrámu) (German, Hungarian) – Březina, Otokar
Náhle se zachvěje má duše (Hungarian) – Gellner, František
Na konci XIX. vĕku (Hungarian) – Sova, Antonín
Nálada tichých večerů (Hungarian) – Gellner, František
Napadal sníh (Hungarian) – Kainar, Josef
Napsala mi psaní (Hungarian) – Gellner, František
Našel jsem se! (Hungarian) – Neruda, Jan
Na slovo vzaté víno (Hungarian) – Skácel, Jan
Návrat (Hungarian) – Skácel, Jan
Neblahé sejítí (Hungarian) – Čelakovský, František Ladislav
Nečekám nic od reforem, (Hungarian) – Gellner, František
Nechci jít na věčnost (Hungarian) – Krchovský, J. H.
Nedokončená (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Negace (Hungarian) – Opolský, Jan
Nĕmé setkání (Svítání na západĕ) (Hungarian, Polish) – Březina, Otokar
Nenapsaná (Hungarian) – Orten, Jiří
Není (Hungarian) – Holan, Vladimír
Nepřijde dopis od přítele… (Hungarian) – Orten, Jiří
Nervosní píseň roku 1913 (Hungarian) – Dyk, Viktor
Než přijel vlak (Hungarian) – Sova, Antonín
Nezdravá procházka (Hungarian, Slovak) – Sýs, Karel
Neznám času a neznám viny... (Hungarian) – Janovický, Jaroslav Vladimír
Nikdy jsem boha neobtěžoval (Hungarian) – Gellner, František
Noc neklidná, noc jesenní... (Hungarian) – Geisslová, Irma
Noc únorová (Hungarian) – Dyk, Viktor
Noc byla (Hungarian) – Gellner, František
Noci (English) – Nezval, Vítězslav
Noc s Hamletem (German, Hungarian) – Holan, Vladimír
Noc s Verlainem (Nesmírný krásný život) (German, Hungarian) – Hrubín, František
Nocturno (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Nokturnál – Stĕna, Jiná zeď, Pro všechno, Docelá jiná zeď, Zeď (Hungarian) – Holan, Vladimír
Notturno (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Novoroční (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století (Hungarian, Polish) – Čech, Svatopluk
O ^
P ^
Paběrky (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Paní noci (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
Pastel (Slovak) – Sýs, Karel
Pavučina (German) – Seifert, Jaroslav
Pére-Lachaise [video] (Hungarian, Slovak) – Brzák, Michal
Pianista (Hungarian) – Škampa, Alois
Pijácké desatero (Slovak) – Žáček, Jiří
Píseň (German) – Seifert, Jaroslav
Pisen (English) – Sova, Antonín
Píseň (Spanish, Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň (Hungarian) – Orten, Jiří
Píseň (Hungarian) – Gellner, František
Píseň (Maminka) (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň o lásce (English) – Seifert, Jaroslav
Píseň o městě nebeském (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Píseň o nebi, hvězdách, Schumanovi a mé ženě (Hungarian) – Jelínek, Hanuš
Píseň o nejbližší vině (English, Hungarian) – Skácel, Jan
Píseň o rodné zemi [video] (Hungarian) – Seifert, Jaroslav
Píseň o rose (Hungarian) – Skácel, Jan
Píseň zbožná (Hungarian) – Dyk, Viktor
Píseň zhýralého Jinocha (Hungarian) – Gellner, František
Píseň (1) (Přes pole…) (German) – Sládek, Josef Václav
Píseň (Zasvitlo slunko) (German) – Sládek, Josef Václav
Písnička o škaredých holkách (Hungarian) – Žáček, Jiří
PLANÁ RŮŽE 1. Čtyřverší (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
PLANÁ RŮŽE 5. Pastorále (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
PLANÁ RŮŽE 8. Oráč (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Plavba utopencova (Hungarian) – Sabina, Karel
Po letech (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Po nás ať přijde potopa (Hungarian) – Gellner, František
Podzim (Hungarian) – Halas, František
Podzim v městě (English, Hungarian, Slovak) – Křesadlo, Jan
Podzimní vlhkost (Slovak) – Sýs, Karel
Podzimní listy (Hungarian, Polish) – Nezval, Vítězslav
Poezie (Hungarian) – Hiršal, Josef
Pohádka pro princeznu Batyty (Hungarian) – Daněk, Václav
Pohled smrti (Hungarian) – Březina, Otokar
Pohlednice z Nice (Hungarian, Slovak) – Horký, Karel
Pohyb němých úst (Hungarian) – Březina, Otokar
Poklad (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Pokoj s nábytkem (Hungarian) – Gellner, František
Pokora (Hungarian) – Wolker, Jiří
Polednice (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Pomalé město (Hungarian) – Lorenc, Michael
Pomalu v revolver se ztrácí víra (Hungarian) – Gellner, František
Ponížení (Hungarian) – Gellner, František
Poražený anděl (Polish) – Seifert, Jaroslav
Poslední věci (Hungarian) – Gellner, František
Poslední věci člověka (Hungarian) – Čapek, Karel
Potiêcha dla poeta (Polish) – Łysohorsky, Óndra
Potulný prorok (Hungarian) – Dyk, Viktor
Poušť (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Povolání (English) – Křesadlo, Jan
Povzdech (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Povzdech (Slovak) – Dyk, Viktor
Přání (Hungarian) – Halas, František
Praze (Torso nadĕje) [video] (German, English, Hungarian, Polish) – Halas, František
Přebytek otce (Hungarian) – Hruška, Petr
Před koupelí (Hungarian) – Hruška, Petr
Před usnutím (Hungarian) – Žáček, Jiří
Předjarní svítání (English) – Holan, Vladimír
Předtuchy (Hungarian) – Březina, Otokar
Překladatel (Hungarian) – Daněk, Václav
Priapus (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Přismeklo se k Adventu (Předposlední) (Hungarian) – Holan, Vladimír
Proč odvracíš se, o Slabá? (Hungarian) – Březina, Otokar
Prostopravdy (Hungarian) – Žáček, Jiří
Prsa (Hungarian) – Hruška, Petr
První sníh (Slovak) – Sýs, Karel
První koncert (German) – Sova, Antonín
Psychologie okamžiku (Hungarian) – Opolský, Jan
Ptaní (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
R ^
S ^
Sám v Budapešti (Hungarian) – Sýs, Karel
Šanson [video] (Hungarian, Slovak) – Žáček, Jiří
Sbírka známek (English, Polish) – Čapek, Karel
Sbohem a šáteček [video] (English, Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Scéna z lovu na vodní ptáky (Hungarian) – Borkovec, Petr
Se skřivánkem vstávám (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Šel jest Pánbůh (Hungarian) – Cseh népdalok
Sen (English) – Sládek, Josef Václav
Šestnáctiletí svůdníci na jezerní plovárně vpodvečer (Slovak) – Sýs, Karel
Šibeniční variace I. (Hungarian) – Cseh népdalok
Šibeniční variace II. (Hungarian) – Cseh népdalok
Sieť viery (German, Hungarian) – Chelčický, Petr
Silen buď (English, Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Škádlení (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Škrábnutí (Hungarian) – Hruška, Petr
Škraboška (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Skřivánčí kvartet (Slovak) – Frantinová, Eva
Skřivánkovi (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Skrytá láska (Hungarian) – Březina, Otokar
Slavianka ke bratrům a sestrám (Hungarian) – Kollár, Jan
Slavná Nemesis (Hungarian) – Klíma, Ladislav
Slávy dcera – Předzpěv [video] (Hungarian) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 1 [video] (German, Hungarian) – Kollár, Jan
Slávy dcera – Předzpěv - 2 [video] (German, Hungarian) – Kollár, Jan
Šlépěj (Hungarian) – Čapek, Karel
Šlépěje (Hungarian) – Čapek, Karel
Sluneční hodiny (Hungarian, Polish) – Toman, Karel
Smrt vichrů (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Smuteční hrana za Otokara Březinu (English, Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Smutek hmoty (Hungarian) – Březina, Otokar
Smutné sloky (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Sobota (Slovak) – Sýs, Karel
Sonet o dechu (Hungarian) – Mikulášek, Oldřich
Soucit (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Spiklenci (Polish) – Havel, Václav
Spletitost věcí (Hungarian) – Gellner, František
Stará alegorie podzimu (German, Hungarian, Polish) – Toman, Karel
Stará viola (German) – Sova, Antonín
Stárnout se učíme (Slovak) – Černík, Michal
Šťastný člověk (Hungarian, Slovak) – Žáček, Jiří
Štědrý den (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
Štědrý den (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Stín (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
STÍNOHRY 1. Podvečer (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 2. Mucholapka (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 4. Sud (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 5. Stolička (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 7. Mraveniště (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 8. Rukavice (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
STÍNOHRY 9. Lampa (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Stopy v sněhu (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Suchá větev (German) – Sládek, Josef Václav
Sudety (Hungarian, Slovak) – Žáček, Jiří
Sv. Xaverius (Hungarian) – Arbes, Jakub
Svatební košile (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Švejkovy nehody ve vlaku (Hungarian, Polish) – Hašek, Jaroslav
Svět příliš malý je (Hungarian) – Dyk, Viktor
Svítání na západě (Hungarian) – Březina, Otokar
Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (Hungarian) – Hlaváček, Karel
Syndrom rovnoběžek (Hungarian) – Holub, Miroslav
T ^
Tajemství bolesti (Hungarian) – Březina, Otokar
Tak už spi (Hungarian) – Krchovský, J. H.
Tak půjdem spolu… (Co život dal) (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Temno: Historický obraz (Hungarian) – Jirásek, Alois
Ten hrobník s lopatou jenž vyhazuje hlínu... (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Terezín [video] (German, English, Hungarian, Italian) – Hachenburg, Hanuš
TESKNICE 01, 12 (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
TESKNICE 06. Dumka (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
TESKNICE 10. Bouře (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Theatrum mundi et Dei (Rouška Veroničina) (German, Hungarian) – Zahradníček, Jan
Ticho (Hungarian) – Halas, František
Tichý oceán (Hungarian) – Březina, Otokar
Tisíce srdcí pělo v srdci tvém (Hungarian) – Březina, Otokar
Tlení (Kohout plaší smrt) (Hungarian, Polish) – Halas, František
Tma (Hungarian) – Lorenc, Michael
To byly, lásko, skromné jenom dary... (Hungarian) – Šolc, Václav
To je teď celá moudrost moje (Hungarian) – Gellner, František
To není náhlá katastrofa (Hungarian) – Dyk, Viktor
Tobě (Hungarian, Slovak) – Blahutová , Ivana
Točič (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Touha (Hungarian) – Orten, Jiří
Touha po sněhu (English) – Skácel, Jan
Tráva (English) – Sládek, Josef Václav
TU 104 (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Turek vaří kávu (Hungarian) – Cseh népdalok
Tvář za sklem (Hungarian) – Wolker, Jiří
Tvé oči (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
Ty, jež sedáváš knížat u podnoží (Hungarian) – Šolc, Václav
U ^
V ^
V bezsenné noci (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
V chrámě (Hungarian) – Mácha, Karel Hynek
V dešti (Hungarian) – Nezval, Vítězslav
V dnech nejistých... (Hungarian) – Dyk, Viktor
V kolik hodin na luka (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
V konec století (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
V lázni (Slovak) – Brzák, Michal
V lůno tvoje, sirá země (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
V mrtvé zátoce (Hungarian) – Dyk, Viktor
V nebezpečí (Hungarian) – Hora, Josef
V noci (Hungarian) – Zahradníček, Jan
V parku před polednem (Hungarian) – Wolker, Jiří
V pláči temný mrak se žene... (Hungarian) – Mayer, Rudolf
V podzimních chvílích III (Hungarian) – Jelínek, Bohdan
V touze (Hungarian) – Jelínek, Hanuš
V zlých časech (Hungarian) – Gellner, František
V. Co je mi platna její krása (English) – Křesadlo, Jan
Vánoce (English) – Vrchlický, Jaroslav
Vánoční Rondel (English, Hungarian) – Křesadlo, Jan
Ve dví (Hungarian) – Srna, Miroslav
Večer ve žních (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Večerní písně / II (English) – Hálek, Vítězslav
Večerní písně / LXI (English) – Hálek, Vítězslav
Vedra (Hungarian) – Březina, Otokar
Velikonoční (English) – Neruda, Jan
Velké, širé, rodné lány [video] (Hungarian) – Sládek, Josef Václav
Věnec sonetů I (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů II (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů III (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů IV (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů V (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VI (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů VIII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů IX (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů X (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XI (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XIII (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XIV (English) – Seifert, Jaroslav
Věnec sonetů XV (English) – Seifert, Jaroslav
Vĕrným Čechům (German, Hungarian) – Hus, Jan
VI. Když moje duše mrtví mi (English) – Křesadlo, Jan
VII. Odejdu raděj do zimy (English) – Křesadlo, Jan
VIII. Pryč od erárních hrnců masa (English) – Křesadlo, Jan
Vím... (Hungarian) – Orten, Jiří
Víra, naděje, láska, spolehnutí (German) – Mácha, Karel Hynek
V klobukach na dušičky (English) – Toman, Karel
Vkročení (Hungarian) – Srna, Miroslav
Vodník (English, Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Vonné soumraky (Hungarian) – Březina, Otokar
Vrba (Hungarian) – Erben, Karel Jaromír
Vše zachvátit... (Hungarian) – Březina, Otokar
Všichni mi lhali (Hungarian) – Gellner, František
V suchém listí (German) – Vrchlický, Jaroslav
Vteřina v lednu (Hungarian) – Skácel, Jan
Vteřiny (Hungarian) – Březina, Otokar
V úterý bude válka (German) – Topol, Jachym
Vy světel zřídla hvězdnatá... (Hungarian) – Hálek, Vítězslav
Vyjímka potvrzuje pravidlo (Slovak) – Frantinová, Eva
Vykutálený sonet (Slovak) – Žáček, Jiří
Výlet k nádražní hale (English, French, Polish) – Topol, Jachym
Vyrubaný les (Hungarian) – Závada, Vilém
Vzdálená milá (Hungarian) – Wolker, Jiří
W ^
X ^
Z ^
Z autobiografie (Hungarian) – Žáček, Jiří
Z moudrosti otcovské IV. (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Zabíjení kapra (Slovak) – Frantinová, Eva
Začátek jara (Hungarian, Slovak) – Frantinová, Eva
Zahradní slavnost (German, Hungarian) – Havel, Václav
Zajatec skleněné hory (Hungarian) – Dyk, Viktor
Žalm ke cti nejvyššího Jména (Hungarian) – Březina, Otokar
Žalm odcházejících pokolení (Hungarian) – Březina, Otokar
Zamilovaný (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zápas o sebe (Slovak) – Černík, Michal
Za pluhem (German) – Vrchlický, Jaroslav
Zárí (English, Polish) – Toman, Karel
Žárlivec (Hungarian) – Cseh népdalok
Zas ve vidění prorockém... (Hungarian) – Březina, Otokar
Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války (German, English, Polish) – Hašek, Jaroslav
Zase my dva (Hungarian) – Hruška, Petr
Za trochu lásky... [video] (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Závidím (Hungarian, Slovak) – Brzák, Michal
Zbytečné otázky (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Zda vzpomínáš… (Bez názvu) (Hungarian) – Holan, Vladimír
Žebráci [video] (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zem? (English, Hungarian, Polish) – Březina, Otokar
Země mluví (English) – Dyk, Viktor
Zeměkoule (Hungarian) – Werich, Jan
Zeměkoule (V + W) (Hungarian) – Voskovec, Jiří
Žena a muž (Hungarian) – Halas, František
Žena z noci (Nesmírný krásný život) (Hungarian) – Hrubín, František
Zimní krajina srdce (German, Hungarian) – Skácel, Jan
Zimní krajina v okně nemocnice (Slovak) – Žáček, Jiří
Život je boj (Slovak) – Žáček, Jiří
Život je dar (Hungarian, Slovak) – Černík, Michal
Život ženy (Slovak) – Sýs, Karel
Zlatá nit (Slovak) – Černík, Michal
Zlaté slzy (Hungarian) – Vrchlický, Jaroslav
Zlomený verš (Hungarian) – Hora, Josef
Žně (Hungarian) – Wolker, Jiří
Zoufalé jarní dny uprostřed zimy (German, Hungarian) – Borkovec, Petr
Zpěv staletími bloudící (Hungarian) – Březina, Otokar
Z písní poutníka (German) – Vrchlický, Jaroslav
Zpívající labutě (Hungarian) – Auředníček, Otakar
Zpívala (Hungarian) – Březina, Otokar
Zpívali hořící hvezdy (English) – Březina, Otokar
Ztísněnosť (Hungarian) – Gellner, František
Ztracené dni (Hungarian) – Klášterský, Antonín
Ztracení (Hungarian) – Březina, Otokar
Literature ::
Translation ::

minimap