This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ekelöf, Gunnar: La leyenda de Fatumeh (detalle) (Sagan om Fatumeh (detaljer) in Spanish)

Portre of Ekelöf, Gunnar

Sagan om Fatumeh (detaljer) (Swedish)

1
Fem gånger såg jag Skuggan
och hälsade i förbigående
men den sjätte stod hon plötsligt framför mig
och stängde vägen i en trång gränd i nedre staden
Och hon började skälla ut mig
på det grövsta språk —
Slutligen frågade hon:
— Varför har du missaktat mig?
Varför har du inte legat med din Skugga?
Är jag dig så motbjudande?
Jag svarade:
— Hur kan en man ligga med sin Skugga?
Det är sed att låta henne gå två steg efter sig
ända till aftonen —
Hon hånlog och drog den svarta sjalen tätare om ansiktet:
— Och efter solnedgången?
— Då har en vandrare två skuggor
en ifrån lyktan han just lämnat bakom sig
och en från lyktan han närmar sig,
ständigt byter de plats —
Hon hånlog, hon lade sin hand på muren tätt intill:
— Och då är jag inte din Skugga?
Jag sade, och ville gå vidare:
— Jag vet inte vilkens skugga du är
Då lyfte hon handen och visade mig
det svarta avtrycket av sin hand
i månskenet på den vita muren
Hon upprepade:
— Och då är jag inte din Skugga?
Jag svarade:
— Jag ser vem du är
Då är det du som skall ta mig
Inte jag dig
— Älskling, sade hon hånfullt
Hos dig? Eller hos mig?
Jag svarade:
— Hos dig.

29
— Ålskling? Vill du hos dig? Eller hos mig?
Så löd hennes spotska fråga i Natten
— Hos dig! Så löd hans trotsiga svar
Nu åter hand i hand vandrade de genom Natten
långt ut ur Stadeb, långt utom förstaden
Över oasens trädgårdar lyfte sig upp ur Natten
morgonrodnaden. Vägen där bortom förlorade sig
i sanden, i Solen som steg allt högre ur Natten
Månen bleknade. Solen tecknade skuggorna svart
När den gick ner var de framme hos henne. I Natten
fanns inga vägar mer, de lade sig där hos varann
Inunder honom var ingenting synligt av Skuggan
men när de bytte ställning så som älskande gör
var av honom ingenting synligt under hans Skugga
Så blev av Natten Dag och av Dagen åter en Natt.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.ekelut.dk

La leyenda de Fatumeh (detalle) (Spanish)

1
Cinco veces vi a la Sombra
y la saludé al pasar
pero a la sexta apareció de repente ante mí
cerrándome el camino en una estrecha calleja de la ciudad baja
Y comenzó a insultarme
en el más grosero lenguaje—
Finalmente me preguntó:
—¿Por qué me has rechazado?
¿Por qué no te has acostado con tu Sombra?
¿Te soy tan repulsiva?
Yo contesté:
—¿Cómo puede acostarse uno con su Sombra?
Es costumbre dejarla caminar dos pasos detrás de uno
hasta el atardecer—
Ella sonrió burlona ciñéndose al rostro su chal negro:
—¿Y después de la puesta del sol?
—Entonces el caminante tiene dos sombras
una la del farol que acaba de dejar tras de sí
y otra la del farol al que se acerca,
ambas cambian incesantemente de lugar—
Ella sonrió burlona apoyando la mano en el muro vecino:
—¿Y entonces yo no soy tu sombra?
Yo dije queriendo seguir mi camino:
—No sé de quién eres la sombra
Entonces levantó la mano y me mostró
la negra huella de su mano
a la luz de la luna en el muro blanco
Repitió:
—¿Y entonces yo no soy tu sombra?
Contesté:
—Ya veo quién eres
Entonces tú eres quien viene a por mí
Y no yo a por ti
—Amor mío, dijo burlonamente
¿En tu casa? ¿O en la mía?
Contesté:
—En la tuya.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.nordicalibros.com

minimap