This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strážay, Štefan: Všetko je ťažké

Portre of Strážay, Štefan

Všetko je ťažké (Slovak)

Majer je tmavý, v majeri
sú ľudia,

ťažkí ľudia, také ťažké
zvieratá,

zem, napitá
prenikavým močom a špinavým
dažďom,

zem, z ktorej všetko vyrástlo
a všetko sa do nej zosúva.

Všetko je na majeri ťažké:
aj detské oči.Uploaded byRépás Norbert
PublisherKalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV
Source of the quotationBásnické dielo - Štefan Strážay, ISBN: 978-80-8101-565-6
Bookpage (from–to)98-99
Publication date

minimap