This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Solotruk, Martin: wer ist schatzi? (Čo je zlato? in German)

Portre of Solotruk, Martin

Čo je zlato? (Slovak)

Hovorí jeden re-produktor
a druhý po ňom opakuje
(v tej istej chvíli)
na nerozoznanie - akoby
(ale naozaj len akoby)
rovnakým hlasom.

Celý deň rovnaká muzika,
iba podchvíľou o trochu viac
výšok, raz zasa niečo ako zasa
znie viac basom.
Celý môj deň je plný
prúdov, plný zvukov,
jediného zvuku, ktorý znie
„Čo je zlato''

Nič mimoriadne -
toto dnes už zvládajú
analyzoval aj tretiaci:
znelé, neznelé, obojaké
A tak to znie aj mne
obojako -
mne tebou a tebe mnou
mne mnou a tebe tebou.

Sme si tak trochu drogami.
Môžeme si to spraviť
kedykoľvek.
Stačí trošku pohnúť perami.

Hĺbka intímností závisí
od miery sublimácie
a vzájomnej subtílnosti výparov.

Je to o dôvere -
kto by si inak bral k srdcu
nepresvedčivé nežnosti
chorého básnika.

Viem, že ty vieš,
ako dlho sa občas iba hýbem
medzi dvoma re-produktormi,
z ktorých každý pôsobí
ako jedna sféra na starej mape
sveta, z ktorej sa pomaly
vylíname, nesentimentálne
zvuční len vďaka signálom
z vesmíru Čo je zlato?

Obojaké sublimácie subtílnosti
navzájom drogou vzájomnosti
reproduktory sfér
signály z vesmíru
Čo je zlato?Uploaded byRépás Norbert
PublisherVerlag Das Wunderhorn; Auflage: 1, ISBN: 978-3-88423-495-2
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn, Band 27, Slowakei)
Bookpage (from–to)51-52
Publication date

wer ist schatzi? (German)

sprachbox eins
fragt die zweite
(zeitgleich)
eine wie als ob
(wirklich bloß
als ob) im klang.

derselbe sound
bloß leise, laut
bloß hoch, bloß
bassig tief getunt.
ganztags derselbe
strom derselbe rausch
aus diesem laut -
„schätz, wer ist das?“

sonst nicht viel los -
das kriegen schon
drittklässler hin:
stimmt, stimm-
los, zwitterding
kling auch ich
verzwittert — mir
steht nach dir, dir

steht nach sinn.
wir sind einander
histamín, besorgs
mir bitte, bisschen

lippe reicht.
intim hängt
von sublim subtil
von kann dich riechen ab.
hängt ab von nimms
zu herzen dir
vom dichter zart
in seiner kranken art.

ich weiß wie du
mich weißt bewegst
zwei sprecherboxen
zwei aus weiten zwei
kartographierten weg
vom sentiment wo’s
im Signalton stimmt
das all schätz, wer?
subtil subtil, sublim

eins eins einander histamín
aus boxen 1, 2 fragt
das all:
schatzschmatz,
„was ist heute los mit dir?“Uploaded byRépás Norbert
PublisherVerlag Das Wunderhorn; Auflage: 1, ISBN: 978-3-88423-495-2
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn, Band 27, Slowakei)
Bookpage (from–to)53-54
Publication date

minimap