This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Štrasser, Ján: Gas reading (Stav plynu in English)

Portre of Štrasser, Ján

Stav plynu (Slovak)

Sťa lazar ležím
s chrípkou, drhne ma
kašeľ, odrazu ktosi
zvoní. Zaliaty potom
hrabem sa z postele,
šuchcem sa k dverám,
otváram. Na prahu
muž. Vraví mi:
Dobrý večer, prišiel som
odčítať stav plynu.

Pridusený
kašľom ustúpim
odo dvier, hovorím:
poďte ďalej.

Muž požiada o stoličku,
stane si na ňu, skúmavo
hľadí na počítadlo plynomeru,
značí si číslice.

Zalapám po dychu,
skrúti ma nápor kašľa, utekám
do sprchy, odŕham, skúšam
dostať z priedušiek
ten hlien.

V predsieni muž
zostúpi zo stoličky,
zavrie ohmataný zošit.
Budete doplácať,
vraví pri odchode.
Zakaždým doplácam, hovorím
pomedzi kašeľ, plynár mizne
za dverami a ja sa zhlboka
nadýchnem a skôr než mi hrudník
zovrie pálivá bolesť,
dopoviem: To nič,
hlavne, že žijeme.PublisherLCA Levice/Modrý Peter Toronto, MCMXCIX
Source of the quotationJán Štrasser: Očné pozadie

Gas reading (English)

Like a leper I lie,
down with the flu, coughing
rasps me, suddenly someone
rings. Awash with sweat,
I drag myself from bed,
shuffle to the door,
open. On the threshold
is a man: He says:
Good evening, I'm here
to read the gas.
Choked
with coughing, I retreat
from the door, say:
Come inside.
The man asks for a chair,
stands on it, enquiringly
looks at the unit count,
marks the digits.
I gasp for breath,
the blast of coughing bows me, I flee
to the shower, I hack and whoop, I try
to clear the bronchia
of all that phlegm.
In the hall the man
gets down from the chair,
closes his well-thumbed book.
You'll have a surcharge,
he says, going.
I always have a surcharge, I say
between coughs, the gasman disappears
beyond the door and I inhale
deeply and before the searing pain
grips my chest tight,
I say the rest: No matter,
we're alive, that’s the main thing.Source of the quotationRetina, 1999

minimap