This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Šulej, Peter: Výrazne dekadentní

Portre of Šulej, Peter

Výrazne dekadentní (Slovak)

výrazne romanticky dekadentní
na stále silnejšie vzruchy
odozvy slabnú a slabnú
neustále hlboko v hre na hrdinov
nalogovaní do jazykových štruktúr
zaplavení technológiami poprepájaní
nimi ešte ne-rozoznávame ne-expandujeme
umŕtvení kyberpriestorom neveriacky
neustále výrazne až naivne dekadentní
preskupujeme akékoľvek:
hodnoty...

ale boli sme takí mladí,

takí mladí,

mladíPublisherDrewo a srd
Source of the quotationPop
Publication date

minimap