This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Repka, Peter: VIII

Portre of Repka, Peter

VIII (Slovak)

Ak sa vydáte na cestu,
nezabudnite sa doma.
Buďte ako voda,
vždy si cestu nájde.

Cez deň putujte, koľko zvládnete,
v noci, iba ak na to máte.

Pútnik je spokojnejší, ke
ď nedoputuje,
ako ke
ď mu zabránia putovať.

Naučte sa premieňať
pohodlie na pohodu.

Veru, hovorím,
nestrč prst do medu,
kým neukážeš smer.

Pršte, keď máte pršať;
putujte, ke
ď putovať.

Vtáci neprinášajú do hniezda sústa,
ktoré by mlá
ďatá zadrhli.

 PublisherModrý Peter
Source of the quotationRelikvie anjelov
Bookpage (from–to)pp. 23-24

minimap