This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lermontov, Mihail Jurjevics: A költő halála (Смерть поэта in Hungarian)

Portre of Lermontov, Mihail Jurjevics

Смерть поэта (Russian)

Погиб Поэт! – невольник чести –
Пал,оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа pоэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!… к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь... – он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар... спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?… издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!..

И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок,– они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он – с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – все молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!PublisherИздательство „Просвещение”, Москва
Source of the quotationМ.Ю. Лермонтов: Избранное (Стихотворения, поэмы, Герой нашего времени)

A költő halála (Hungarian)

Halott a költő! - Ím lecsuklott 
Bemocskolt büszke, szép feje, 
Átlőtt kebellel porba hullott, 
De nem békélt meg szelleme. 
Nem bírta el költői lelke 
A méltatlan gyalázatot; 
Kiállt, magában szállni szembe 
A nagyvilággal - s most halott! 
Halott! Mit sírtok hát utána? 
Mért zeng üres dicsérete? 
Jajongás, részvét - mind hiába... 
Betelt a Sors ítélete! 
Hát nem ti űztétek halálba 
A líra bátor dalnokát, 
És szítottátok újra lángra 
A húnyó tűz zsarátnokát? 
Vigadjatok hát! Szenvedése 
Végső kínját nem bírta ki: 
Mint néma éjnek árva mécse 
Kihúnyt a tündöklő zseni. 

A gyilkos, lám, elébe toppant, 
S hideg közönnyel lőtte le... 
Kalandor szíve meg se dobbant, 
És meg se rezzent fegyvere. 
De mit csodáljuk?... - Messzi honból, 
Mint más megannyi üldözött, 
A Sors elől hozzánk szökött, 
Mert rangról álmodott s vagyonról; 
Mily gyűlölettel volt tele 
Hazánk iránt! Nyelvünk lenézte, 
Mi nékünk szent volt, nem kimélte, 
S e véres percben fel se mérte, 

Mit ölt meg átkozott keze!... 

          És ő halott - sírjába zárva, 
      Mint az a másik, kedves pályatársa, 
          Ki vak féltés prédája lett, 
      Kit oly csodás erővel szőtt dalába, 
S kit épp úgy végezett ki gyilkos gyűlölet. 

Miért is hagyta ott a sok szelíd barátot? 
E rút világba jött, mely gyűlölködve látott 
Igaz, szabad szívet s viharzó szenvedélyt... 
Miért adott kezet hitvány rágalmazóknak, 
Miért is hitt a sok hízelgő, csalfa szónak, 
      Kit ifjúként már annyi bánat ért?... 

S a régi büszke dísz helyett fejére tették 
Babérral díszített töviskoszoruját: 
          De rejtett tüskék felsebezték 
          Sugárzó, tiszta homlokát; 
Gúnyos gazemberek kegyetlen suttogása 
Pokollá tette még utolsó perceit, 
    S meghalt, magával vitte új honába 
Oltatlan bosszuját s megcsalt reményeit. 

            És elcsitult a bűvös ének, 
            Nem is cseng többé hangja már: 
            A költő rabja börtönének, 
            Az ajkán szörnyű, néma zár. 

            De ti, pöffeszkedő utódok, 
Hírhedt apáitok leszármazottjai, 
Kegyetlen szolgasors igáját nyögve hordók 
Rablelkű, vérszopó sanyargatói, ti! 
Te kapzsi, trón körül tolongó csőcselék, 
Szabadság, Géniusz s Dicsőség gyilkosa, 
            Gazságodat most törvény védi még, 
            Mi jog s igazság - nem tűrted soha! 

De van még Isten is, ti züllés rákfenéi! 
            Ítélni fog: reszkessetek! 
            Aranycsengés őt el nem éri, 
S előre tudja mind galád üzelmetek. 
S hiába vádoltok megint, hitvány gazok, ti, 

            Hiába, nem segít az Ég; 
A költő drága, szent sebét tisztára mosni 
            Rongy véretek se lesz elég! Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.freeweb.hu/peszleg

minimap