This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Petrescu, Camil: A múlt (Trecutul in Hungarian)

Portre of Petrescu, Camil
Portre of P. Tóth Irén

Back to the translator

Trecutul (Romanian)

Ci dincolo de zona blestemată-a morţii,
Peste cătunele încremenite de pe vale,
Departe peste albe culmi,în fund departe,
Mai departe decât chiar depărtarea
Eşti tu,
E lumea existenţei tale,
De care nu,oricât de-adâncă zarea
Mă desparte,
Ci infinitul fără sprijin,fără toarte
Îl urcăm învinşi,învinşi îl coborâm.

Căci de acest metal,
Tăios şi imaterial,
În fiecare clipă sufletu-mi sfărâm.
Ţi-adeseori,
Privind sfios prin tainicul crenel de lut,
Ca printr-un ochi de geam,
Îmi pare
Că printr-un magic dioram
Privesc alt tărâm.

Eşti tu acolo…
O,numai dacă mai trăieşti,
Căci nici un semn de-acolo nu ne-ajunge,
Nici veşti,
Nici păsări,
Nici un călător
Nu vine de la voi rătăcitor,
Ci numai nevăzute priviri,
Explozii de obuze şi de mine
Ropote de gloanţe.

Eşti tu acolo!Uploaded byP. Tóth Irén
Source of the quotationhttp://poeziisiversuri.com/camil-petrescu/trecutul/

A múlt (Hungarian)

A halál elátkozott mezsgyéjén is túl,
hol dermedt bokrok lesik suhanó lépteinket,
messze, fehér hegycsúcsok fölött, még fentebb,
túl legtávolabbi messzeségen
te vagy,
és egész világod, létezésed,
melytől bármily mély, nem a láthatár választ el
mégsem,
hanem a végtelen, melytől legyőzötten,
segítség nélkül érkezünk meg.

Mert ezzel az éles,
anyagtalan fémmel
zúzom minden pillanatban lelkemet.
És néha
titkos lőrésen átlesve félénken,
mint egy ablakszemen,
mintha
varázs-látcsővel figyelnék
egy idegen teret.

Te vagy ott...
Ha életben vagy még, csak akkor,
mert utol nem ér egyetlen jel sem,
hírek,
madarak,
egy utazó sem
jön tőletek tévelygősen,
csak láthatatlan pillantások,
gránát- és aknarobbanások,
fegyverropogások.

Te vagy ott!Uploaded byP. Tóth Irén
Source of the quotationsaját

minimap