This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Szymborska, Wisława: Las tres palabras más extrañas (Trzy słowa najdziwniejsze in Spanish)

Portre of Szymborska, Wisława

Back to the translator

Trzy słowa najdziwniejsze (Polish)

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, 
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. 

Kiedy wymawiam słowo Cisza, 
niszczę ją. 

Kiedy wymawiam słowo Nic, 
stwarzam co, co nie mieści się w żadnym niebycie


Las tres palabras más extrañas (Spanish)

Cuando pronuncio la palabra Futuro,
la primera sílaba pertenece ya al pasado.
Cuando pronuncio la palabra Silencio,
lo destruyo.
Cuando pronuncio la palabra Nada,
creo algo que no cabe en ninguna no-existencia.Source of the quotationhttp://amediavoz.com

minimap