This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zagajewski, Adam: Simioj (Małpy in Esperanto)

Portre of Zagajewski, Adam

Małpy (Polish)

Pewnego dnia po władzę sięgnęły małpy.
Nasunęły złote sygnety na palce,
nałożyły białe, nakrochmalone koszule,
zaciągnęły się wonnymi hawańskimi cygarami,
stopy zaś uwięziły w czarnych lakierkach.
Nie zauważyliśmy tego, gdyż pochłaniały nas
inne zajęcia: ktoś czytał Arystotelesa,
ktoś inny przeżywał właśnie wielką miłość.
Przemówienia władców stały się nieco chaotyczne
a nawet bełkotliwe, ale przecież nigdy nie
słuchaliśmy ich uważnie, woleliśmy muzykę.
Wojny stały się jeszcze dziksze, więzienia
cuchnęły bardziej niż dawniej.
Wydaje się, że po władzę sięgnęły małpy.Source of the quotationhttp://czasubrak.pl

Simioj (Esperanto)

Iutage la simioj transprenis la potencon.
Ili ŝovis orajn sigelringojn sur la fingrojn,
vestis sin per amelitaj ĉemizoj,
fumis odorantajn Havajo-cigarojn
kaj metis la piedojn en nigrajn lakoŝuojn.
Ĉion ĉi ni ne rimarkis, ĉar ni estis okupataj
pri aliaj aferoj: iu legis Aristotelon,
alia ĵus travivis sian unuan grandan amon.
La paroladoj fariĝis iom kaosaj,
fine balbutado, sed ni ja neniam atente
aŭskultis ilin, al ni la muziko estis pli kara.
La militoj fariĝis ankoraŭ pli teruraj,
la prizonoj fetoris pli ol antaŭe.
Kiel ŝajnas, la simioj transprenis la potencon.Source of the quotationhttp://donh.best.vwh.net

minimap