This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Lipska, Ewa: Nouzový východ (Wyjście awaryjne in Czech)

Portre of Lipska, Ewa

Wyjście awaryjne (Polish)

Ten schodzący ze schodów człowiek

wstrzymujący się od wszelkich sądów

przeciwnik sofistów

rozmawiający z samym sobą

ofiara żarłocznych metafor

które z tłustych jambów

pozostawiły mu tylko same wątpliwości

lubi archiwalne przejażdżki.

Urlop spędza w Antykwariacie

starym wielostronicowym uzdrowisku.

Kocha młodych kolekcjonerów monet.

Fałszerzy bankowych czeków.'

Jest może tylko geniuszem

skazanym na zwykłą podróż

kolejką podziemną.

Zapytany przez sąsiada w windzie

co sądzi o życiu pozagrobowym

odpowiada: to tylko wyjście awaryjne.PublisherKraków : Wydawnictwo Literackie,
Source of the quotation108
Publication date

Nouzový východ (Czech)

Ten člověk který schází ze schodů

a zdržuje se všech komentářů

protivník sofistů

trpívá samomluvou

oběť hltavých metafor

které mu z tučných jambů

zanechaly jenom samé pochybnosti

má rád archivní projížďky.

Prázdniny tráví v Antikvariátu

staré mnohostránkové ozdravovně.

Miluje mladé sběratele mincí.

Padělatele bankovních šeků.

Možná je pouze géniem

odsouzeným k běžné cestě

metrem.

Na otázku souseda ve výtahu

co si myslí o posmrtném životě

odpovídá: to je jenom nouzový východ.

 Source of the quotationHost/1/
Bookpage (from–to)82
Publication date

minimap