This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vondel, Joost van den: A haza atyjának, Johan van Oldenbarneveldtnek botja (Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader ds Vaderlants in Hungarian)

Portre of Vondel, Joost van den

Het Stockske van Joan van Oldenbarnevelt, Vader ds Vaderlants (Dutch)


Myn wensch behoede u onverrot,
O STOCK en stut, die, geen’ verrader,
Maer ’s vrydoms stut en Hollants Vader
Gestut hebt op dat wreet schavot;
Toen hy voor ’t bloedigh zwaert most knielen,
Veroordeelt, als een Seneka,
Door Neroos haet en ongena,
Tot droefenis der braefste zielen.
Ghy zult noch, jaeren achter een,
Den uitgangk van dien Helt getuigen,
En hoe Gewelt het Recht dorf buigen,
Tot smaet der onderdruckte steên.
Hoe dickwyl streckt ghy onder ’t stappen
Naer ’t hof der Staeten stadigh aen
Hem voor een derden voet in ’t gaen
En klimmen, op de hooge trappen:
Als hy, belast van ouderdom
Papier en schriften, overleende,
En onder ’t lastigh lantspack steende!
Wie ging, zoo krom gebuckt, noit krom!
Ghy ruste van uw trouwe plichten,
Na ’et rusten van dien ouden stock,
Geknot door ’s bloetraets bittren wrock:
Nu stut en styft ghy noch myn dichten.


PublisherMóra Könyvkiadó
Source of the quotationBernáth István (szerk.), Németalföldi költők antológiája

A haza atyjának, Johan van Oldenbarneveldtnek botja (Hungarian)


Hadd őrizlek romlatlanul,
ó, bot és támasz, a szabadság
támasza – Hollandia Atyját
kísérted, vérpadra vonult,
a véres kard alá letérdelt
elítélve: mint Senecát,
sújtotta a nérói vád,
s gyászolta híven annyi lélek.
Neked még sok esztendeig
kell tanúskodnod e halálról,
s a hatalom hamis jogáról,
mely városokat szégyenít.
Léptéhez hányszor igazodtál,
ha az államtanácsba ment,
magas lépcsőkön odafent
szinte harmadik lába voltál;
az öregség, papír, irat
súlya alatt támaszkodott rád,
s ha ellene fordult az ország!
Hajlón is egyenes maradt!
Előbb az öreg bot pihent meg,
majd bevégezted te magad,
megölt a bírói harag. –
Légy most támasza verseimnek!


PublisherMóra Könyvkiadó
Source of the quotationBernáth István (szerk.), Németalföldi költők antológiája

minimap