This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tasevski - Eternijan, Jovica: Наплив. Двигател

Portre of Tasevski - Eternijan, Jovica

Наплив. Двигател (Macedonian)

Празнината,

ништовитата височина,

врвната темнина

 

Го раѓа

и тој бескрајно паѓа

во клисурите

 

Ги заведува карпите,

ги бакнува, ги гризе

и в неврат ги завлекува

 

Студените облици

заситени од себе

по неговиот допир копнеат

 

Пред напливот

што без сопир преобразува

трепери Сè!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.dnevnik.com.mk

minimap