This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mackus, Algimantas: Sirató (Raudiškoji in Hungarian)

Portre of Mackus, Algimantas
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Raudiškoji (Lithuanian)

Antanaui Škėmai

1
Tai buvo septintą valandą ryto,
lygiai septintą valandą ryto.
Lygiai septintą valandą ryto
mirtis reikalinga pagarbos.

Septintą valandą ryto
civilinės gvardijos vyrai
užkėlė į miestą vartus;
lygiai septintą valandą ryto,
juodais apsiaustais apsigaubę,
civilinės gvardijos vyrai
užrakino į miestą vartus.

Ir lygiai septintą valandą ryto,
lygiai septintą valandą ryto
trompetės miestui paskelbė
raudoną kraujo fanfarą.

Septintą valandą ryto,
lygiai septintą valandą ryto
privalėjo budėt
civilinės gvardijos vyrai,
nes valstybė nesužinojo,
kur palaidotas Lorca.

Ir lygiai septintą valandą ryto
ginkluoti civilinės gvardijos vyrai -
lygiai septintą valandą ryto
ispanų valstybės vardu -
klausinėjo, kur palaidotas Lorca,
nes lygiai septintą valandą ryto
po mirties atsikelia žodis.

Ir lygiai septintą valandą ryto
privačioj audiencijoj
popiežius priėmė Dievą,
nes lygiai septintą valandą ryto
valstybė dar nežinojo,
kur palaidotas Lorca.

Septintą valandą ryto
tirštėjantį kraujo fanfarą,
lygiai septintą valandą ryto,
uždengė žodis.

Ir lygiai septintą valandą ryto,
iškilus veriančio žodžio fanfarui,
tikėjimų reprezentantai
trompetėm ir trombom paskelbė -
Dievo nėra! -
ir ta proga pasveikino popiežių.

Tai buvo septintą valandą ryto.
Lygiai septintą valandą ryto
popiežius atšaukė Dievą,
ir septintą valandą ryto
civilinės gvardijos vyrai
atkėlė miesto vartus,
nes valstybė nesužinojo,
ar palaidotas Lorca.

Tai buvo septintą valandą ryto.
Lygiai septintą valandą ryto
nemirtingumo fanfarą
už vartų paskelbė trompetės.

Ir lygiai septintą valandą ryto,
ir nelygiai septintą valandą ryto
atšauktas Dievas paskelbė
Lorcos prisikėlimą.

Tai buvo septintą valandą ryto,
lygiai septintą valandą ryto
ir nelygiai septintą valandą ryto,
lygiai nelygų rytą
ir lygiai septintą valandą ryto.

2
Ir aš nenoriu matyt
liemens neberandančių rankų,
ir aš nenoriu matyt
suploto kūno erdvės.
Ir aš nenoriu matyt
šakotai suskilusio veido,
ir aš nenoriu matyt
nutraukto riešo raumens.
Ir aš nenoriu matyt
sutraiškytų, irstančių kojų,
ir aš nenoriu matyt
nulaužto kūno liemens.
Ir aš nenoriu matyt
koliažan sudėstyto kūno,
ir aš nenoriu matyt
išjungto kraujo srovės.
Ir aš nenoriu matyt
šiurpaus pavydo sprendimo,
ir aš nenoriu matyt
iškreiptos būtinumo raidės.
Ir aš nenoriu matyt
mirties suprastinto braižo,
ir aš nenoriu matyt
į svetur išmetimo žinios.
Ir aš nenoriu matyt
egzilo ironijos galo,
ir aš nenoriu matyt
kruvinos išdidumo baigmės.
Ir aš nenoriu matyt
egzilo tuštėjančių rankų,
ir aš nenoriu matyt
jų finalinio šauksmo krypties.
Ir aš nenoriu matyt
baimės, kur būta drąsumo,
ir aš nenoriu matyt
triumfuojančios meistro mirties.
Ir aš nenoriu matyt
pleiskanom trupančio kaulo,
ir aš nenoriu matyt
absurdo, kur būta prasmės.
Ir aš nenoriu matyt
meistro supančiotų rankų,
ir aš nenoriu matyt
išjungiamo kraujo srovės.
Ir aš nenoriu matyt
kumštin suaugusio delno,
ir aš nenoriu matyt
užspaudžiamo skausmo krypties.

3
Aš norėčiau, kad čia susirinktų
stiprūs lietuviai kaimiečiai
ir plačiom likiminėm rankom
ąžuolo karstą sukaltų.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų
naivūs kaimo bernai
ir išvežtų ąžuolo karstą
neprijaukintais žirgais.

Mes neatvošime dangčio,
neprisiliesim koliažo!
Svaigsta - vašku ir vainikais
palinkus galva.

Mes nepakelsim šio kūno
ir neišnešime karsto!
Sunkiai minkštasuolin sėdas
užspringus kalba.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų
senos lietuvės raudotojos
ir stambiom įgudusiom ašarom
priverktų ašaruves.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų
lankstūs prityrę medžiotojai
ir, pusnim lėtai išklampoję,
atsektų pėdas šernų.

4
Kritai į negyvą gamtovaizdį
konkretaus pasimatymo rytą.
Išsilenkė siela iš kūno
septintą valandą ryto.

Nepranešiau kraujo žinios -
susitikote lygiai iš ryto;
kraują išjungė mirtis
septintą valandą ryto.

Dabar iš tikrųjų žinai,
ar baigiasi kūno egzilė.
Rengiesi vainikų pavėsy
suvokti nemirtingumą.

Neištariau kraujo žinios -
esi ir būsi negyvas.
Nulaužto kūno liemens
- - - neatpažino.

Ryšius su gyvąja gamta
nutraukei nedavęs sprendimo:
ar kūnui užbaigti siela
už kūną išeina egzilėn.

Dabar tu esi kaip laivas,
užplaukęs ant seklumos:
nuskuba upė pro šalį, nekeitus
neklaidingumo vagos.

Dabar tu esi išvengęs
egzilės beprotiškumo:
įteikei dokumentus
monarchinei santvarkai.

Dabar tu eisi pilietis,
suradęs nemirtingumo,
prisiekęs ištikimybę
monarcho karūnai.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://antologija.lt

Sirató (Hungarian)

Antanas Škėma emlékének

1
Reggel volt, hét óra volt.
Pontosan hét óra, reggel.
Pontban reggel hét órakor
a halál hódolatra vár.

Reggel, pontban hét órakor
polgári gárdaférfiak
a városkapukat bezárták;
pontban reggel hét órakor,
a fekete lebernyeges
polgári gárdaférfiak
a városkapukat bereteszelték.

S pontban reggel hét órakor,
pontban hét órakor reggel
meghirdették a városnak a vér
vörös fanfárját a harsonák.

Reggel ott hét órakor,
pontban hét órakor reggel
polgári gárdaférfiaknak
őrt állni kellett,
mert nem tudta a kormány,
Lorcát hová temették.

És pontban hét órakor
fegyveres polgári gárdaférfiak -
pontban reggel hét órakor
a spanyol kormány nevében -
faggatóztak, Lorcát hová temették,
mert pontban hét órakor reggel
a halál után feltámad a szó.

S pontban reggel hét órakor
fogadta magánaudiencián
a pápa az Istent,
mert pontban hét órakor reggel
még nem tudta a kormány,
Lorcát hová temették.

Reggel hét órakor,
sűrűsödő vér fanfárját,
pontban reggel hét órakor
a szó befedte.

S pontban reggel hét órakor
kelt az átható szó fanfárja,
s a hitek képviselői
harsonákkal-vérrögökkel meghirdették -
nincsen Isten! -
ennek ünnepén köszöntötték a pápát.

Reggel volt, hét óra volt.
Pontban reggel hét órakor
az Istent a pápa eltörölte,
és reggel hét órakor
polgári gárdaférfiak
a városkapukat kinyitották,
mert nem tudta a kormány,
eltemették-e Lorcát.

Reggel volt, hét óra volt.
Pontban reggel hét órakor
a halhatatlanság fanfárját
hirdették meg a kapukon kívül a kürtök.

S pontban reggel hét órakor
és nem pontban reggel hét órakor
az eltörölt Isten meghirdette
Lorca feltámadását.

Reggel hét órakor,
pontban reggel hét órakor
és nem pontban reggel hét órakor,
pontban e nem pontos reggelen,
és pontosan hétkor, reggel.

2
Nem akarom látni én sem -
törzsét nem lelő két karját,
nem akarom látni én sem -
teste szétpattant terét,
nem akarom látni én sem -
ágbogosan szétfolyt arcát,
nem akarom látni én sem -
szétrobbant csuklók izmait,
nem akarom látni én sem -
végsőt ránduló lábait,
nem akarom látni én sem -
megtöretett teste halmát,
nem akarom látni én sem -
a kollázst, mellyé kirakták,
nem akarom látni én sem -
kikapcsolt véráramát,
nem akarom látni én sem -
szörnyű kín ítéletét,
nem akarom látni én sem -
e törvények torz betűit,
nem akarom látni én sem –
halál hamiskéz-írását,
nem akarom látni én sem -
a hírt, idegenbe vetve,
nem akarom látni én sem -
emigráció csúfra-végét,
nem akarom látni én sem -
a véres nyűg hajrázását,
nem akarom látni én sem -
emigráció keze-űrjét,
nem akarom látni én sem -
búcsúboltív-kiáltásuk,
nem akarom látni én sem -
a bátorságból-rettegést,
nem akarom látni én sem
a mesteren győztes halált,
nem akarom látni én sem -
a pikkellyé morzsolt csontot,
nem akarom látni én sem -
az elme-pép abszurdumot,
nem akarom látni én sem -
a mester kezét bilincsben,
nem akarom látni én sem -
nyíló véráramkörét,
nem akarom látni én sem -
ökölbe nőtt tenyerét,
nem akarom látni én sem -
kín nyomtatott vonalát.

3
Várom, egybegyűljenek
mind az erős litván gazdák,
várom, széles sors-kezükkel
ácsoljanak tölgykoporsót.

Várom, egybegyűljenek
nyílt szívű litván legények,
vigyék a zárt tölgykoporsót
betöretlen lovakon.

Nem ütjük föl fedelét!
Mi nem nyúlunk a kollázshoz!
Szédül már a leszegett fő
viasztól és koszorúktól.

Nem emeljük föl e testet,
nem is visszük le a sírba!
Dívány szélére leül
súlyosan a szétmállott nyelv.

Várom, egybegyűljenek
litván siratóasszonyok;
vénséges műkönnyeikkel
fazekakat telesírni.

Várom, egybegyűljenek
tapasztalt, könnyed vadászok,
caplatva a hófuvásban
hadd lelnének őzcsapásra.

4
Hulltál az élettelen tájba
a konkrét találkozás reggelén.
Testéből kibújt a lélek
reggel ott hét órakor.

A vér hírét nem közöltem -
találkoztatok pontban reggel;
halál nyitotta a vérkört
reggel ott hét órakor.

Most megtudod, véget ér-e
a test emigrációja.
Készül koszorú-homályon:
értse halhatatlanságát.

Vér hírét szét nem kürtöltem
élettelen vagy s így maradsz.
Széttöretett tested törzsét
- - - nem ismerte fel.

Megszakítottad diplomáciádat
az élő világgal - megoldatlan:
ha a test véget ér, a lélek
megy-e kívüle, emigrációba?

Most mint a zátonyos hajó,
olyan vagy most te;
folyója elsiet, a bűntelenség
medrét nem változtatja meg.

Megmenekültél te most
kudarc-emigrációdtól;
átadtad megbízóleveled
monarchiák rendszerének.

Menleveles állampolgár:
az lettél te! halhatatlan!
Hűséged csügg, esküdötten,
urad koronaszegén.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap