This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Portre of Mikszáth Kálmán

Beszterce ostroma (Hungarian)

Az Éj

Villámhírtelen terjedt el Zsolnán, hogy Tarnóczy Emil fogságban ül, amihez a legkülönbözőb hírek és kombinációk fűződtek, kivált néhány nap múlva, mikor Kurka úr újra átrándult Nedecre, hogy a fölszerelt kérvényt bemutassa és aláírassa, amely alkalommal azt kérdezte tőle a gróf, hogy mi az a „capitis derninutio". 1
Van-e még a jus gladii-nak 2 valami hatályossága? S hogy mi a büntetése, aki jogtalanul él a régi pallosjoggal?
— Bizony halál — mondó Kurka úr.
Pongrácz István rábámult bambán, merev, üveges szemekkel, és csak nagy sokára kérdés — Hát ha egy őrült teszi?
Ilyen vészjósló részletek szivárogtak ki ráadásul a meztelen tényhez, hogy fogva van, s addig-addig keringtek a Tarnóczy sopánkodó barátai közt, míg végre az egész eset belejutott, természetesen c ikornyás h ozzáadásokkal, v alamelyik p esti 1 apba „Egy o ligarcha garázdálkodása" cím alatt.
A lapközlemény éppen szűk időben jött, mindjárt nyakon fogta egy éhes ellenzéki képviselő, és meginterpellálta a belügyminisztert, hogy tekintettel erre meg arra, szándékozik-e valamit tenni?
A belügyminiszter azt válaszolta, hogy hivatalos tudomása nincs a dologról, a lapoknak pedig nem lehet hinni (már akkor se lehetett nekik hinni, s mégis olvassák őket azóta is), hanem majd beszerzi a hivatalos adatokat, s azok értelmében fog eljárni. (Élénk helyeslés jobbról.)
A ház, ez az óriási lomha test, egyet lépett tovább, s ezzel vége volt — de a belügyminiszter még onnan az ülésből sürgönyzött a trencséni főispánnak, hogy azonnal tegyen jelentést.
A trencséni főispán már maga is hallott valamit a bebörtönzött ügyvédről, s nyomban lovas huszárt menesztett Nedecre atyafiságos levéllel Pongrácz Istvánhoz, hogy az elfogott fiskálist (ámbár csak örül az ember lelke, ha az effajta nép húzza a rövidebbet) haladéktalanul bocsássa szabadon, mert tőle jelentést kíván a miniszter, s ezt úgy óhajtaná megkoncipiálni ,3 hogy ez mindössze kedélyes vendégmarasztalás volt a régi idők szellemében; és a nevezett fiskális ez idő szerint már nem is tartózkodik a várban.
István gróf elolvasta a levelet, kétszer, háromszor egymás után: Már akkor fent járt, de nagyon halványan nézett ki, és a szemei zavart tükrében ott ült egy idegenszerű rém. Egy egész óráig hiába várt választ odalent, toporzékoló lovon, a megyei huszár.Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationwww.mek.hu

minimap