This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kosztolányi Dezső: Abecedarul tălmăcirii și răstălmăcirii (ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről in Romanian)

Portre of Kosztolányi Dezső
Portre of P. Tóth Irén

Back to the translator

ÁBÉCÉ a fordításról és a ferdítésről (Hungarian)

A bábeli nyelvzavar. Sinear földjén az emberek építeni kezdték a bábeli tornyot, azzal a dölyfös szándékkal, hogy csúcsa majd az eget veri, s ők kényelmesen átsétikálnak egyik csillagról a másikra.

Az Úr megsokallta fönnhéjázásukat. Ködöt bocsátott elméjükre, összegabalyította a nyelvüket. Többé nem értették egymást. Ha a pallér gerendát kért, csákányt hoztak neki, téglaragasztó szurok helyett vizet. Az építkezést sürgősen abba kellett hagyni.

Nagy deficit mutatkozott. A vállalkozás csődbe jutott, bejelentette fizetésképtelenségét, a torony pedig csonkán meredt az égre, puszta falaival.

De tövében nyomban nyelviskolák, fordítási irodák keletkeztek. Tanárok, ki gyorsan megtanulták az összes nyelveket, nyelvtanokat írtak, s a tolmácsok - csinos sapkával fejükön - jó pénzért arra vállalkoztak, hogy a sok boldogtalan halandót közelebb hozzák egymáshoz.

Ekkor született meg a műfordító.Uploaded bySosity Bea
PublisherOsiris
Source of the quotationKosztolányi Dezső: Nyelv és lélek. Osiris Kiadó, Budapest
Bookpage (from–to)512.
Publication date

Abecedarul tălmăcirii și răstălmăcirii (Romanian)

Încurcătura limbii în Babilonia. Pe pământul lui Sinear oamenii au început să construiască din pură trufie turnul babilonian, hotărâți să-i ridice vârful până la stele, ca ei să se poată plimba de pe o stea pe alta cu cea mai mare comoditate.

Dumnezeul nu mai putu răbda atâta orgoliu. Le trimise ceață pe creier, și le încurcase limba. Astfel, oamenii nu se mai înțelegeau deloc. Dacă dulgherul cerea grindă, primea un târnăcop, în loc de catran primea apă.

Apărură mari deficiențe. Întreprinderile dând faliment, declarară insolvabilitate, iar turnul se înălța neclintit spre cer, cu pereții goi.

Dar la bază imediat se formară birouri de traduceri. Profesori care au învățat repede toate limbile, au început să scrie cărți gramaticale, și translatorii - cu căciuli drăgălașe - acceptară pentru bani buni, să apropie oamenii unii de alții.


Așa se născuse traducătorul.Uploaded byP. Tóth Irén
Source of the quotationsaját

minimap