This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zukofsky, Louis: Olvasás és beszéd (Reading and Talking in Hungarian)

Portre of Zukofsky, Louis
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

Reading and Talking (English)

Cauliflower-eared Spartan
Who go about
Your cestus bound to the hand
What are you hiding
The cestus girdle
Of Aphrodite
That sends love on the wind
Has not lifted? What is the hurdle –
That you rule the world
By such wisdom?

And Plato said, not
Much better
Than a few things:
'Nor when love
Is disinterested
Is there any disgrace
In being deceived.
All creation into being
Is poetry or making.
But that
Made with music
Is named poetry.
The same holds
Of love, only desire
Of good
Is the fire and light
Power of love.

They drawn towards
Love by the path of money-making
Gymnastics, or philosophy,
Are not named lovers.
The simple truth is
That men love the good.

Would you like
The truth about love
In any order
That comes
Into my mind
At the time?'

Make music, Socrates,
The dream bids
Like the runner
Bid by eyes that see:
To run as he is
Already running.

And Plato forgot to keep still
Building
A so-called good-for-all
With a cestus.

But I take it
                  Too
He said –
Talk is a form of love
Let us talk.

The voice that first startled bodies
After they fail continues
To startle minds with abstractions
That hearts may pound again –
To a grammar
Aping a carved throw stick
Reindeer horn,
Tusks,
Lines, graves of lions,
The blood of old cave drawing

With new artifacts
Startling
A modern cave

                        (Present?)

As a coda begins –
             A simple –

That year's
poem
will be
better

if tears
show him
to the
letter.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttps://books.google.hu

Olvasás és beszéd (Hungarian)

Karfiolfülű spártaiak
Kiknek a cestus*
Bokszer az öklén
Mit rejtegettek
Mit ama cestus
Ágyék-öve Aphroditének
Ki a szélnek szerelmet szórt
Elő nem libbentett már? Mi a bökkenő –
Hogy a világot ily
Bölcsesség igazgathatja?

És Platón mondta, nem
Túl sokkal jobban,
Mint pár dolgot:
„Sem ha érdek
Nélkül szeretünk,
Nem szégyen
A megcsalatás.
Minden, mi létet hoz létre:
Költészet vagy csinálás.
De amit
Zenével csinálnak,
Neve költészet, és
Hatalma ugyanúgy
Szereteté, csak a jónak
Vágya adhat
Tüzet és fényt, ami
Az erős szeretet.

Ki így törekszik
Szeretetre, pénzt csinálva,
Gimnasztikával, vagy filozófiával,
Nem lehet szerető a neve.
Az egyszerű igazság az,
Hogy az ember szereti a jót.

Érdekelne, mi az
Igazság a szeretet
Dolgában, bármi mód is,
Ahogy elképzelésem
Szerint eszembe jut
Most éppen?"

Csinálj, Szókratész, zenét,
Az álom követel, ahogy
A futó követel
A látó szem által:
Futni, ahogy
Ő már fut.

S Platón feledte, csöndben
Mint teremhet
Úgynevezett közjó
A cestus révén.

De, mi tagadás,
                      Azt is
Mondta ő –
Hogy a beszéd: szeretet-forma,
Beszéljünk hát.

A hang mely először hökkentett testeket,
Miután ernyednek, folytatólag
Hökkent elméket absztrakciókkal,
Hogy a szívek újra dobogjanak –
Nyelvtanra,
Mely faragott gerelyt utánoz,
Rénszarvas-szarvat,
Agyarakat,
Vonalakat, oroszlánsírokat,
Régi barlangrajz-vért

Új vívmányokkal
Hökkentvén
Modern üreget

                      (Jelen?)

Ahogy egy coda kezdődik –
                       Egyszerűen –

Különb
lehet
évünk
verse

ha könny
vezet
térjünk
jelre.

 

*Cestus (lat. a gör. kestoz-ból), a rómaiaknál a. m. szalag; az Iliász után (XIV, 214), ahol a költő elmondja, hogy Héra megoldja az Aphroditétől kölcsönzött hímzett (mert ez a kestoz szó jelentése) szíjat (övet), amelyben bűbájt hordozott, s az istennő keble táján viselt; a görög és római költők varázsövet értették rajta.
A szó másik jentése a hellén (boxerre emlékeztető) kézen hordott harci fémeszközre vezethető vissza.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap