This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Sweeney, Matthew: Niet cukru (No Sugar in Slovak)

Portre of Sweeney, Matthew
Portre of Répás Norbert

Back to the translator

No Sugar (English)

Sitting, upright, on the sofa,
sandwiched between a pair of twins,
both blond, both beautiful,
wearing the same red leather
miniskirts, the same faces,
the same green sparkling eyes,
I find myself thinking of melon,
green-fleshed, cool from the fridge,
sliced cross ways in half,
the seeds scooped out, the hole
filled with chilled Sauternes.
A cough emanating from one twin
is echoed by the other. I chuckle,
they chuckle in stereo, and outside
the streetlight comes on, a dog
howls, a car alarm starts to blare,
while in this white-carpeted room
the newly-permed mother arrives
with a silver tray, on which sit
three delicate china cups, each with
its leaf-patterned saucer, a tea pot
escaped from Shanghai, a jug
with a peacock on it and milk
of some kind inside. But no sugar,
not a single solitary grain.Uploaded byRépás Norbert
PublisherJonathan Cape
Source of the quotationBlack Moon
Publication date

Niet cukru (Slovak)

Sediac, narovnaný, na diváne,
párom blizniat obložený,
obe plavovlasé sú, obe rozkošné sú,
v rovnakých kožených červených
minisukniach oblečené, rovnaké líca,
rovnakými iskrami sršiace zelené oči,
pristihnem sa, že na melón myslím,
so zelenou dužinou, z chladničky ľadový,
v strede rozpolený,
s vylúpanými jadierkami, ktorého otvory
chladený Sauternes[1] vypĺňa.
Kašeľ jednej dvojičky,
druhá echom opakuje. Chichocem sa,
oni rovnako v stereu, a vonku
kandelábre rozožnú sa, pes
zavyje, autoalarm húkať začne,
kým do tejto bielym kobercom pokrytej izby
matka s čerstvou trvalou vstúpi,
v rukách so striebornou táckou, na ktorej
tri delikátne porcelánové šálky stoja, pod nimi
tanieriky s listovou potlačou, zo Šanghaja
ujdená čajová kanvica, džbán
na povrchu s pávom a akýmsi
mliekom vo vnútri. Ale cukor chýba,
niet ani jedného osamelého zrnka.[1] To, čo všetkým týmto vínam dáva punc komplexnosti, je doslova množstvo ušľachtilej plesne, čiže mycélia vláknitej huby Botrytis cinerea. Nízko položené, zvlnené kopce Sauternes spolu s prirodzeným teplom a vlhkou klímou vytvárajú prirodzené rastové podmienky pre botrytídu, spóry ktorej sú na tomto území udomácnené. Spóry sa uchytia na šupke každej bobule a pokryjú ju hubovým porastom, pričom potrebnú vlhkosť čerpajú z bobule. Pohltia tiež päť šestín acidity a tretinu cukru, ktoré sú v bobuli hrozna. Pretože pri tomto procese sa spotrebuje polovica až dve tretiny vody v bobuli hrozna, výsledkom je zakoncentrovanie hroznovej štavy na lepkavú, na cukor bohatú pulpu.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap