This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Merwin, W.S.: Ágyás (The Furrow in Hungarian)

Portre of Merwin, W.S.
Portre of Mohácsi Balázs

Back to the translator

The Furrow (English)

Did I think it would abide as it was forever
  all that time ago the turned earth in the old garden
where I stood in spring remembering spring in another place
  that had ceased to exist and the dug roots kept giving up
their black tokens their coins and bone buttons and shoe nails
  made by hands and bits of plates as the thin clouds
of that season slipped past gray branches on which the early
  white petals were catching their light and I thought I knew
something of age then my own age which had conveyed me
  to there and the ages of the trees and the walls and houses
from before my coming and the age of the new seeds as I
  set each one in the ground to begin to remember
what to become and the order in which to return
  and even the other age into which I was passing
all the time while I was thinking of something differentUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://poem-a-day

Ágyás (Hungarian)

Azt hittem kibírja majd örökké talán
 olyan rég volt megforgatva a föld az öreg kertben
ahol tavasszal álltam emlékezve egy másik tavaszra másutt
 ami elmúlt de a kifordított gyökerek még egyre adtak elő
fekete tantuszt és érmét csontgombot kézzel készített
 cipőszeget porceláncserepet amíg az évszak
könnyű felhői szivárogtak a szürke ágak között
 a korai fehér szirmok szívták magukba fényüket azt hittem
tudok valamit a korról saját koromról mely magában hordozott
 és a fák koráról és a falakéról a házakéról
az érkezésem előttiről és az új magok koráról
 ahogy egyesével földbe dugom őket emlékeztetni
mivé leszünk és vissza miképp térhetünk
 és még a másik korról is amelybe folyton
átkeltem bár valami másra gondolva egészenUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://versumonline.hu

minimap