This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Yeats, William Butler: A Hét Bölcs (The Seven Sages in Hungarian)

Portre of Yeats, William Butler
Portre of Tandori Dezső

Back to the translator

The Seven Sages (English)

The First:
My great-grandfather spoke to Edmund Burke
In Grattan's house.

The Second:         
My great-grandfather shared
A pot-house bench with Oliver Goldsmith once.

The Third:
My great-grandfather's father talked of music,
Drank tar-water with the Bishop of Cloyne.

The Fourth:
But mine saw Stella once.

The Fifth:
Whence came our thought?

The Sixth:
From four great minds that hated Whiggery.

The Fifth:
Burke was a Whig.

The Sixth:
Whether they knew or not
Goldsmith and Burke, Swift and the Bishop of Cloyne
All hated Whiggery; but what is Whiggery?
A levelling, rancorous, rational sort of mind
That never looked out of the eye of a saint
Or out of drunkard's eye.

The Seventh:
All's Whiggery now,
But we old men are massed against the world.

The First:
American colonies, Ireland, France and India
Harried, and Burke's great melody against it.

The Second:
Oliver Goldsmith sang what he had seen,
Roads full of beggars, cattle in the fields,
But never saw the trefoil stained with blood,
The avenging leaf of those fields raised up against it.

The Fourth:
The tomb of Swift wears it away.

The Third:
A voice
Soft as the rustle of a reed from Cloyne
That gathers volume; now a thunder-clap.

The Sixth:
What schooling had these four?

The Seventh:
They walked the roads
Mimicking what they heard, as children mimic;
They understood that wisdom comes of beggary.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://cruel.org

A Hét Bölcs (Hungarian)

Az Első
Dédapám még Edmund Burke-kel beszélt
Grattannél.

A Második
Az enyém meg Oliver
Goldsmith-szel ücsörgött kocsmapadon.

A Harmadik
Dédapám apja zenéről beszélt,
Kátrány-vizet ivott Cloyne Püspökével.

A Negyedik
Az enyém látta Stellát.

Az Ötödik
Honnan eszménk?

A Hatodik
Négy nagy szellemtől, s mind whig-gyűlölő volt.

Az Ötödik
Burke whig volt.

A Hatodik
Csakhogy, ha tudta, ha nem,
Goldsmith és Burke, Swift és Cloyne Püspöke
Mind gyűlölte a whig-eszmét; s mi az? Bősz
Egyenlősdi, racionális érzet,
Mely sosem látott még szentek szemével,
Részegekével.

A Hetedik
Whig-elvű ma minden,
De mi, vének, dacolunk e világgal.

Az Első
Amerikai gyarmatok, Írország, Franciaország, India
Dúlva - s szemközt Burke nagy melódiája.

A Második
Oliver Goldsmith, mit látott, dalolta,
Koldusos utakat, barmot mezőkön,
De nem látott vérfoltos lóherét,
Bosszú-levelet ellene, ily mezőkön.

A Negyedik
Swift sírja ennek írja.

A Harmadik
Hang, szelíd, mint
Ha Cloyne-nak szól a nádja, s gyűlik egyre
Az ereje; és mennydörgés-robaj már.

A Hatodik
S e Négyek hol tanultak?

A Hetedik
Utakon
Jártak, füleltek, s mímelték gyerekként.
Tudták, koldulásból a bölcsesség.Uploaded byP. T.
Source of the quotationT. D.

minimap