This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Shakespeare, William: VI. Sonet (VI. Sonnet in Czech)

Portre of Shakespeare, William

VI. Sonnet (English)

Then let not winter's ragged hand deface,
In thee thy summer, ere thou be distilled:
Make sweet some vial; treasure thou some place
With beauty's treasure ere it be self-killed.

That use is not forbidden usury,
Which happies those that pay the willing loan;
That's for thy self to breed another thee,
Or ten times happier, be it ten for one;

Ten times thy self were happier than thou art,
If ten of thine ten times refigured thee:
Then what could death do if thou shouldst depart,
Leaving thee living in posterity?

Be not self-willed, for thou art much too fair
To be death's conquest and make worms thine heir.Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationShakespeare's Sonnets
Publication date

VI. Sonet (Czech)

Ať ruka zimy, drsná, nezhyzdí
tvé léto, než z něj bude destilát:
Fiálu oslaď; poklad ať je v ní,
krásy, než sejde v odkvet, sebe klát:

To není zakázané lichvářství,
když štestí půjčku smějí odplácet;
ti, kdo si další z sebe vyšlechtí,
desetkrát štěstí, dá-li na deset,

desetkrát ty, desetkrát štastnější,
když z tebe deset by tě ztvárnilo,
co s tím tvá smrt, byť sebeschopnější,
když v potomcích dál žít se zdařilo?

    Krásy máš moc, lepší zdroj krásy směn,
    než smrti trofej, červů rodokmen.Uploaded byRépás Norbert
PublisherCreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN-10: 1499336802
Source of the quotationwww.vzjp.cz
Publication date

minimap