This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Eliot, T. S.: Coriolanus II - Egy államférfi bajai (Coriolan II - Difficulties of a Statesman in Hungarian)

Portre of Eliot, T. S.
Portre of Szemlér Ferenc

Back to the translator

Coriolan II - Difficulties of a Statesman (English)

CRY what shall I cry?

All flesh is grass: comprehending

The Companions of the Bath, the Knights of the British Empire, the Cavaliers,

O Cavaliers! of the Legion of Honour,

The Order of the Black Eagle (1st and 2nd class) ,

And the Order of the Rising Sun.

Cry cry what shall I cry?

The first thing to do is to form the committees:

The consultative councils, the standing committees committees and sub-committees

One secretary will do for several committees.

What shall I cry?

 

Arthur Edward Cyril Parker is appointed telephone operator

At a salary of one pound ten a week rising by annual increments of fiveshillings

 To two pounds ten a week; with a bonus of thirty shillings at Christmas

And one week’s leave a year.

A committee has been appointed to nominate a commission of engineers

To consider the Water Supply.

A commission is appointed

For Public Works, chiefly the question of rebuilding the fortifications.

A commission is appointed

To confer with a Volscian commission

About perpetual peace: the fletchers and javelin-makers and smiths

Have appointed a joint committee to protest against the reduction of orders.

Meanwhile the guards shake dice on the marches

And the frogs (O Mantuan) croak in the marshes.

Fireflies flare against the faint sheet lightning

What shall I cry?

Mother mother

Here is the row of family portraits, dingy busts, all looking remarkablyRoman,

Remarkably like each other, lit up successively by the flare

Of a sweaty torchbearer, yawning.

 

O hidden under the... Hidden under the... Where the dove’s foot rested andlocked for a moment,

A still moment, repose of noon, set under the upper branches of noon’s widest tree

Under the breast feather stirred by the small wind after noon

There the cyclamen spreads its wings, there the clematis droops over the lintel,

O mother (not among these busts, all correctly inscribed)

I a tired head among these heads

Necks strong to bear them

Noses strong to break the wind

Mother

May we not be some time, almost now, together,

If the mactations, immolations, oblations, impetrations,

Are now observed

May we not be

O hidden

Hidden in the stillness of noon, in the silent croaking night.

Come with the sweep of the little bat’s wing, with the small flare of thefirefly or lightning bug,

‘Rising and falling, crowned with dust’, the small creatures,

The small creatures chirp thinly through the dust, through the night.

O mother

What shall I cry?

We demand a committee, a representative committee, a committee of investigation

RESIGN RESIGN RESIGNUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.scribd.com/doc

Coriolanus II - Egy államférfi bajai (Hungarian)

Sírni mit sírjak én?

A hús csak por: beleértve

A Bath-rend tagjait; A Brit Birodalom Lovagjait, a Becsületrend,

Ah, a Becsületrend tisztjeit,

A Fekete Sas Rend (1-ső és 2-ik osztály),

A Felkelő Nap Rendje viselőit.

Sírni mit is sírjak én?

Első dolgunk, hogy felállítsuk a bizottságokat:

A tanácsadó bizottságot, állandó bizottságot, választó bizottságot és albizottságokat.

Egyetlen titkár több bizottságnak elég.

Mit sírjak én?

 

Arthur Edward Cyrill Parker telefonkezelő lesz

Egy font tíz heti fizetéssel, mely évente öt shillinggel heti két font tízre

Növekszik; harminc shilling karácsonyi pótlékkal

S évente egy hét szabadsággal.

Bizottság létesült mérnöki választmány kijelölésére

A Vízellátás megvizsgálása végett.

Bizottság létesül

Közmunkák, főleg az erődítmények újjáépítési kérdései végett.

Bizottság létesül,

Hogy egy volscus bizottsággal az örök

Békéről értekezzék: a húsvágók, a gerelycsiszárok és kovácsok

Közös bizottsága jött létre tiltakozásul a rendelések csökkentése miatt.

Közben az őrök kockáznak a határon,

S békák (ó, Mantuai) zsinatolnak a lápon.

Tűzpille lobban villámkárpit elé.

Mit sírjak én?

Anyám anyám

Itt egy rend családi arcmás, kopott szobor, mind kiváltképp római külsejű,

Kiváltképp egymásra hasonló, amint sorban felvillan izzadt

Ásító fáklyavivők szövétnekében.

 

Ó, rejtekben a ... Rejtekben a... Ahol a galamb lába pihent s percig megállt,

Halk percig, déli nyugvásra, a dél legtágabb fája felső ága alatt,

A délutáni szellő borzolta nyaktoll közt,

Ott ciklámen bontja ki szárnyát, iszalag hajlik szemöldökfára.

Ó, anyám (nem szobrok közt, mind jegyzékben szabály szerint),

Fáradt fő én e fők

Őket hordó kemény nyakak

Szél-metsző kemény orrok közt,

Anyám,

Ha a ledöfést, felajánlást, könyörgést, áldozást

Bemutatjuk,

Nem lennénk-e mi,

Ó, rejtekben,

A déli csönd, a némán zsinatoló éj rejtekében.

Jönnek kis denevér szárnysuhanása, tűzpille a fénybogár kis lángjai közt,

Fönt s lent, porkoszorúzva, a kis lények,

A kis lények halkan csipognak a poron és éjen át.

Ó, anyám,

Mit sírjak én?

Bizottságot, képviseleti bizottságot, vizsgáló bizottságot kívánunk

LEMONDANI LEMONDANI LEMONDANIUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://forum.index.hu/Article

minimap